Nova trasa za odvoženje peska

Dogovor oko promene trase kojom se iznosi pesak sa Palića postignut je u ponedeljak između građana, mesne zajednice, predstavnika grada i Ministrarstva infrastrukture. Predstavnici Mesnih zajednica Palić i Hajdukovo, Direkcije i izvođača radova predložili su da se kamioni natovareni peskom zaobilaznim putem uključe na magistralnu saobraćajnicu kod Hajdukova. Direkcija će da postavi svu potrebnu signalizaciju kako bi i gradjani bili upoznati sa novom trasom.Izvodjač se obavezao da če nakon završetka posla da uradi rekonstrukciju asfaltne mreže, kao i da će da nadoknadi eventualne štete vlasnicima objekata duž trase u roku od 30 dana od završetka radova. Policija ima pravo da kazni vozače kamiona ukoliko ne poštuju zadatu trasu. Pored toga, direktor Direkcije, Josip Kovač Striko juče se sastao i sa predstavnicama mesnih zajednica i izvođača radova u okolini gradilišta Y krakaL "Naćićemo slično rešenje", kaže Josip Kovač Striko.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR