Novi nacrt planskog dokumenta će biti upućen na javni uvid

Komisija za planove grada Subotice je 28.01.2021. godine na sednici komisije obavila stručnu kontrolu Nacrta plana detaljne regulacije centra grada Subotice-Zona II i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu i konstatovala da su Nacrt planskog dokumenta i Izveveštaj o strateškoj proceni urađeni u skladu sa višim planskim dokumentom i u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i jednoglasno je donela odluku da planski dokument ide u dalju zakonom propisanu proceduru, odnosno da se upućuje na javni uvid.

Pre izlaganja na javni uvid, Nacrt planskog dokumenta podleže stručnoj kontroli. Stručna kontrola obuhvata proveru usklađenosti planskog dokumenta sa planskim dokumentima šireg područja, odlukom o izradi, Zakonom o planiranju i izgradnji, standardima i normativima, kao i proveru opravdanosti planskog rešenja. Stručnu kontrolu planskih dokumenata jedinice lokalne samouprave vrši Komisija za planove u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za vršenje stručne kontrole. Po izvršenoj stručnoj kontroli, u roku od osam dana sastavlja se izveštaj, koji sadrži podatke o izvršenoj kontroli, sa svim primedbama i mišljenjima nadležnog organa, odnosno Komisije za planove po svakoj primedbi. Izlaganje planskog dokumenta na javni uvid vrši se posle izvršene stručne kontrole. Izlaganje planskog dokumenta na javni uvid oglašava se u dnevnom i lokalnom listu i traje 30 dana od dana oglašavanja. O izlaganju planskog dokumenta na javni uvid stara se organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove prostornog i urbanističkog planiranja. O izvršenom javnom uvidu planskog dokumenta, nadležni organ, odnosno komisija za planove sačinjava izveštaj koji sadrži podatke o izvršenom javnom uvidu, sa svim primedbama i odlukama po svakoj primedbi.

Dana 05.02.2021. godine oglašen je javni uvid Nacrta Plana detaljne regulacije centra grada Subotica-Zona II i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu koji je trajao od 08.02.2021. do 09.03.2021. godine. U toku javnog uvida je pristiglo 26 primedbi na Nacrt Plana detaljne regulacije centra grada Subotica-Zona II i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu. Javna sednica je održana 16.03.2021. godine i od ukupnog broja pristiglih primedbi dvadeset primedbi je bilo na plansko rešenje. Ostale primedbe nisu se odnosile na stručnu sadržinu, dve su se odnosile na Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na zaštitu životne sredine, a jedna je obuhvatila sve slovne greške u nacrtu. Van zakonskog roka stigla je primedba u vidu peticije građana, ali je ipak uzeta u razmatranje u skladu sa Pravilnikom o radu Komisije za planove grada Subotice.

Dana 18.03.2021. godine Komisija za planove je održala zatvorenu sednicu na kojoj je sačinila Izveštaj nakon obavljenoj javnog uvida u Nacrt plana detaljne regulacije centra grada Subotica -zona II i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu i nakon sagledanih svih primedbi Komisija je jednoglasno sedam primedbi prihvatila, šesnaest primedbi delimično prihvatila, a četiri primedbe nije prihvatila.

Primedbu Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture koji u svojoj primedbi tvrdi da obrađivač plana nije u celosti implementirao Mere zaštite broj:386-2/12, od decembra 2020. godine, Komisija jednoglasno nije prihvatila jer nakon pismenog obraćanja obrađivača nije precizirao u kojim delovima mere nisu ispoštovane. Republički zavod za zaštitu spomenika kulture iz Beograda, kao nadređena ustanove zaštite, u svojoj primedbi navodi da Detaljne mere zaštite, broj:386-2/12, koje je sačinio Međuopštinski zavod za zaštitu kulture, su u suprotnosti sa osnovnim principima zaštite.

Ključno je da se Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture nije obratio Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kultura na osnovu člana 100. Zakona o kulturnim dobrima. Uslove za preduzimanje mera tehničke zaštite i drugih radova na nepokretnim kulturnim dobrima i kulturnim dobrima od velikog značaja, u skladu sa članom 47. st. 2. i 3. i članom 54. ovog zakona, utvrđuje nadležni zavod za zaštitu spomenika kulture, a za kulturna dobra od izuzetnog značaja Republički zavod za zaštitu spomenika kulture. O utvrđenim uslovima iz stava 1. ovog člana nadležni zavod dužan je da u roku od sedam dana obavesti Republički zavod za zaštitu spomenika kulture.

Komisija za planove je jednoglasno donela zaključak da se uvaži primedba Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Beograda, kao nadređene ustanove zaštite, te da je potrebno izraditi nove Detaljne mere zaštite koje će biti dostavljene obrađivaču plana kako bi ih ugradio u novi Nacrt PDR-a, odnosno sa njima u celosti uskladio i samo plansko urbanističko rešenje. Pre implementacije novih mera zaštite, Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture mora se obratiti Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture za dobijanje saglasnosti na novoizrađene mere zaštite.

U daljoj proceduri obaveza je Sekretarijata za građevinarstvo, kao nosioca izrade planskog dokumenta, da obavesti Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture iz Subotice da je u obavezi da izradi nove Detaljne mere zaštite i iste uskladi sa Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture i postupi po njihovim primedbama. Detaljne mere zaštite moraju biti izrađene u Zakonom propisanom roku i nakon toga dostavljene obrađivaču planskog dokumenta kako bi ih ugradio i u celosti uskladio sa novim Nacrtom planskog dokumenta koji takođe mora biti izrađen u Zakonom propisanom roku.

Novi Nacrt planskog dokumenta će, u skladu sa Zakonskom procedurom, a nakon obavljene ponovne stručne kontrole Komisije za planove, biti upućen na javni uvid, odnosno u dalju proceduru.

Za javnost je jako bitno napomenuti da je Javna sednica Komisije za planove održana prema proceduri propisanoj Zakonom o planiranju i izgradnji, da je Nacrt planskog dokumenta izrađen u skladu sa Zakonom i planovima višeg reda, i što je jako bitno da je ispoštovana procedura i uslovi koje su propisali imaoci javnih ovlašćenja.

Predsednik Komisije Zagorka Panić, dipl.inž.građKOMENTARI

 1. Necedamoze kaže:

  Ma vazi. Oni su prvi koji ne postuju zakon a isto traze od nas. Nece da moze.
  Da izvucem par reci iz konteksta:
  Komisija- korumpirano
  Strucna kontrola- sumnjam ja u njihovu strucnost, pravih strucnjaka u nasem gradu vec odavno nema
  U skladu sa zakonom – hahahaha
  Zatvorena sednica- jeli? A zasto zatvorena?
  Ma ne verujemo vam nista vise bre! Pokvareni ste do jaja!

 2. ArtLover kaže:

  Da citiramo arhitektu Atilu Peštija /Subotica info/
  Ovaj plan evocira najgora nasleđa modernizma da ne uzima u obzir lokalnu kulturu.

  Zašto je (lokalna) kultura važna? – Zato što ona razlikuje naš grad od drugih gradova.

  Zašto grad treba da se razlikuje od drugih gradova? – Jer su jedinstvenost i identitet stekli izrazit značaj u globalizovanom svetu. Jer su upravo lokalne vrednosti poetska iskra, inspiracija i motivacija za talentovane inženjere, dizajnere, umetnike i druge kreativne stvaraoce. A uspešni gradovi su ti koji mogu da privuku kreativni sloj. Dokazano je da ovakva mesta privlače i turiste. Turisti se osećaju lepo na mestima gde se mogu sresti sa meštanima i razgovarati sa njima, gde se mogu integrisati za vreme svog boravka i steći uvid u svakodnevnicu lokalnog stanovništva. Masovno promenjeno stanovništvo – pošto se u bezličnim novim zgradama više ne povezuje sa prošlošću – više nema identitet kolektiva, a usled toga se gubi i identitet lokaliteta. Nestanak identiteta dovodi do trauma u fizičkom i svesnom doživljavanju prostora, odnosno u bezličnim gradovima već poznatog osećaja stranosti. To znači da će Subotica koju danas poznajemo nestati.

  Jezgro grada čini identitet grada. Ono predstavlja vrednost. Njenim nestajanjem nestaje i identitet.

  Potrebno je pažljivo planiranje. Treba da se planira kreativno kako bi se obogatili lokalni resursi, izražavanjem njihovih osobenosti, podržavanjem njihovog značaja, kreativnim pristupom. … i tako ovaj deo grada može na uzbudljiv način da se misaono nadogradi, obogati. Nema potrebe za replaniranjem.

  Po čemu bi povećanje koncentrovanosti stanovništva u centru grada predstavljala razvoj? Čime se obrazlaže povećanje broja stanovnika u jezgru grada? Koje su to studije poslužile kao osnova ovoga plana? Vreme teče linearno, ali prouzrokuje eksponencijalne efekte. Četvrta industrijska revolucija je upravo u toku, idemo u pravcu potpune automatizacije jer konkurentnost industrije obezbeđuje se automatizacijom. Zato neće biti potrebe za masovnu radnu snagu. Velika industrijska revolucija grada iz 19-20. veka je okončana, a time i period velikih migracija radne snage. Ako u svakom slučaju postoji potreba za obezbeđenjem stambenih uslova za veliki broj ljudi, to neka se reši u perifernijim delovima grada, izgradnjom humanih, ozelenjenih stambenih blokova i stambenih parkova. Centar grada međutim sa svojim specifičnim osobenostima visoko može sebe rangirati u privlačenju visokokvalifikovanih i veoma kreativnih slojeva, upravi onih slojeva koji su po savremenoj nauci glavni pokretači razvoja grada.

  Moje protivljenje nije usmereno protiv toga da li se oronule garaže, šupe i drugi objekti bez arhitektonskih vrednosti trebaju srušiti. Treba ih srušiti. Prostor treba da se uredi, ali ne da se preuredi. Neka budu infrastrukturna razvijanja u centru grada, ali ona treba da budu savremena i inovativna.

 3. Trovach kaže:

  @ArtLover…Povecanje broja stanovnika u gradskom jezgru je teska budalastina (zamislite da se to uradi u Dubrovniku u starom gradu). Ljudi zele da stanuju u uredjenim delovima grada sa kompletnom infrastrukturom koju sigurno nema staro jezgro grada, ili bi bila preopterecena.

 4. ArtLover kaže:

  @Trovach, upravo se o tome radi. Natrpati centar grada visokospratnicama bez odgovarajućeg humanog okruženja, preopteretiti grad sa još više saobraćaja je zločin. Da ne govorimo o brisanju starog urbanog identiteta koji je turistička prednost Subotice.

 5. Croat kaže:

  Atila Pesti je to bas lepo srocio. Ne znam brinem se da ovom nece biti dobar kraj, krckaju centar malo po malo sa svih strana.

 6. Pera kaže:

  Nova Atlantida. Kataklizma. Katastrofa. Nestajanje. Smrt.

  “Ekselentnost”!

  Jebe vas znanje o istini koja ne sme da se zna.

 7. Gligorije kaže:

  Pera
  Kratak i tanak…..ti je…nema s tobom uživancije : )

OSTAVITE KOMENTAR

41 + = 46