O vraćanju solidarnog poreza

Namet se naplaćivao se od 1. januara do 1. novembra 2014. godine, na sva mesečna primanja iz budžeta koja su veća od 60.000 dinara. Problem je nastao kod dela zaposlenih i kod većeg broja porodilja, kojima je više mesečnih naknada odjednom “leglo” na račun, pa je država zaračunala solidarni porez na višak iznad date granice.

Građani koji su dobili rešenja da plate solidarni porez, ukinut još novembra 2014. godine, kao i oni koji su ga neosnovano već platili, sada mogu da zahtevaju da im se novac vrati, kroz proceduru koju je juče objavila Poreska uprava Srbije.

porez

Zahtev za povraćaj sredstava i obustavu postupka utvrđivanja solidarnog poreza podnosi se nadležnoj jedinici Poreske uprave prema mestu prebivališta odnosno boravišta.Uz zahtev je potrebno priložiti: obračun primanja za svaki obračunski period, odnosno drugi akt kojim se dokazuje isplata prihoda obračunatih za veći broj meseci a izvršenih u jednom mesecu. Poreska uprava donosi rešenje o vraćanju plaćene razlike za uplatu neto prihoda na tekući račun podnosioca, odnosno obustavu postupka utvrđivanja solidarnog poreza. Obrazac  zahteva moze da se skine sa sajta Poreske uprave Srbije .

 

Radio SuboticaKOMENTARI

  1. treća-sreća kaže:

    Menjaj govna!

OSTAVITE KOMENTAR