Obaveštenje Štaba za žetvu strnih žita

Na osnovu člana 50. Zakona o zaštiti od požara i na osnovu Rešenja o obrazovanju štaba za žetvu strnih žita i jesenju berbu ratarskih useva na području Grada Subotice u 2013. godini, Štab je na drugoj sednici doneo sledeću Odluku:

 

1. Obaveštavaju se građani i pravna lica da je zabranjeno spaljivanje žetvenih ostataka strnih useva i drugih biljnih vrsta, kao i spaljivanje smeća na otvorenom.
Lice koje je izazvalo požar dužno je vatrogasno-spasilačkoj jedinici nadoknaditi troškove intervencije.

 
2. Obaveštavaju se poljoprivredni proizvođači da će tokom žetvenih radova biti pojačana kontrola pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i Poljočuvarske službe, te Štab apeluje na građane da se pridržavaju mera zabrane spaljivanja.

 
3. Štab je utvrdio raspored pregleda radnih mašina koje učestvuju u žetvi, koji se nalazi u prilogu obaveštenja i doneo Odluku o cenama tehničkog pregleda protivpožarne ispravnosti mašina. Cena za pregled kombajna iznosi 2.000,00 dinara, a za traktor 1.500,00 dinara.

 

 KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR