Od početka krize 3.000 više nezaposlenih

Od početka svetske ekonomske krize 2008. godine do danas, u Subotici je broj zaposlenih smanjen za 18 procenata, odnosno za oko 8.300 radnih mesta, dok je broj nezaposlenih na evidenciji porastao za oko 3.000, izjavio je u intervjuu Tanjugu direktor subotičke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Zlatko Panić.

 

 

Prema njegovim rečima, a na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku, u Subotici je 2008. godine radilo 46.529 ljudi, a danas 38.211 ljudi, od čega njih 32.000 radi u privrednim društvima, ustanovama i organizacijama, a oko 6.000 je zaposleno kod preduzetnika, što je za oko 5.000 manje u odnosu na 2008. godinu.

 

“Upravo u sektoru preduzetništva se beleži najveći pad zaposlenosti, i to za čak 47 procenata u periodu od 2008. do 2012. godine” – rekao je Panić.

 

Po pitanju broja nezaposlenih na evidenciji NSZ u Subotici, na kraju decembra se nalazilo 11.300 nezaposlenih, što je 370 lica više u odnosu na početak godine, a oko 3.000 u odnosu na početak krize 2008. godine, dok je stopa nezaposlenosti 21,5 procenata.

 

“U strukturi nezaposlenih polovina su žene, a najveći broj, njih 39 procenata, nema zanimanje, što je posebno zabrinjavajuće. To su lica koja teško dolaze do posla jer postoji trend da se poslovi nude onima koji imaju najmanje treći stepen stručne spreme” – rekao je Panić.

 

Po pitanju starosne strukture nezaposlenih na evidenciji, skoro trećinu čine mladi, a prema dužini čekanja najviše je onih koji posao traže godinu dana.

 

“Od ukupnog broja nezaposlenih, procenjujemo da je njih oko 2.000 na evidenciji samo zbog ostvarivanja prava na osnovu nezaposlenosti, kao što su socijalna pomoć, dečiji dodatak i slično. Takođe, ne smemo zaboraviti da jedan broj lica radi na crno i nisu prijavljeni na evidenciji” – rekao je Panić.

 

Po pitanju tehnoloških viškova, a na osnovu zakonskih rešenja, ovoj službi su se za rešavanje problema viška zaposlenih u 2012. godini obratila tri preduzeća koja su iskazala tehnološki višak za oko 190 lica.

 

Po pitanju aktivnih mera za zapošljavanje, filijala ove službe u Subotici je u prošloj godini, po Panićevim rečima, uključila preko 3.300 nezaposlenih, gde je za njih oko 1.000 obezbeđen posao na određeno ili neodređeno vreme, 560 lica je zaposleno kroz subvencije, oko 180 kroz javne radove, dok je šezdesetak mladih uključeno u programe stručne prakse.

 

“Karakteristika 2012. godine ogleda se i u tome da smo lokalnom tržištu rada ponudili diverzifikovan niz programa zapošljavanja, ukupno 13, a realizovali smo ih ne samo sa nacionalnog nivoa nego i u saradnji sa lokalnom samoupravom i pokrajinskom Vladom” – rekao je Panić.

 

On je posebno naglasio da se zahvaljujući merama službe i zakonskim rešenjima iz godine u godinu beleži pozitivan trend zapošljavanja osoba sa invaliditetom, pa je tako 2009. godine zaposleno njih dvadesetak, a do danas je zaposleno 190 lica, dok se na evidenciji službe se i dalje nalazi još oko 300 invalida.

 

Panić je dodao da filijala NSZ u Subotici ima dobre odnose sa investitorima koji posluju u Subotici, kao i da je u kontaktu sa onima koji imaju nameru na investiraju u gradu.

 

“Kombinacija širokog prostora za delovanje u oblasti razvoja preduzetništva i daljeg privlačenja investitora, gde grad mora nastaviti svoje aktivnosti, jeste ključ poboljšanja i početka pozitivnijih trendova na tržištu rada. Moći ćemo da budemo zadovoljni tek onda kada registrujemo smanjenje broja nezaposlenih na našoj evidenciji na godišnjem nivou” – rekao je Panić u intervjuu Tanjugu.

 

TanjugKOMENTARI

  1. ? kaže:

    Jos malo pa cemo poceti svi da krademo,pa lepo u zatvor,posto jedino tamo cemo imati i hranu i da spavamo u toplom.

  2. Limun kaže:

    ?:

    Jos malo pa cemo poceti svi da krademo,pa lepo u zatvor,posto jedino tamo cemo imati i hranu i da spavamo u toplom.

    Misliš kao u filmu Escape from LA sa Kurt Raselom ? 😀

OSTAVITE KOMENTAR