Odluka o Vladi Vojvodine

Vlada Vojvodine usvojila je predloge odluka o Vladi Vojvodine i pokrajinskoj upravi, proisteklih iz odluke o sprovođenju novog Statuta Vojvodine, saopšteno je sa sednice vlade.

Kako se navodi, osnovne odredbe Odluke o Vladi Vojvodine regulišu njen položaj, utvrđivanje i vođenje politike, odgovornost predsednika i članova vlade javnost rada, nadležnosti, sastav i osnovna prava i dužnosti predsednika, potpredsednika i članova vlade. Osnovni pokrajinski organi uprave su pokrajinski sekretarijati i posebne upravne organizacije, kao što su zavodi i direkcije.

Za svoj rad, pokrajinska uprava, u skladu sa Statutom Vojvodine, odgovorna je pokrajinskoj Skupštini i Vladi. Organi pokrajinske uprave obavljaće izvršne poslove, vršiti nadzor, pripremati propise, obavljati stručne i razvojne poslove i vršiti poverene poslove državne uprave. Predloženo je da pokrajinsku upravu, kao i do sada, čini 17 sekretarijata, s tim da je nekim sekretarijatima delimično promenjen naziv.

Tako će se sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine ubuduće zvati Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne zajednice, dok će sekretarijat za međunarodnu i regionalnu saradnju ubuduće nositi naziv Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

64 + = 67

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 2 + 6 ?
Please leave these two fields as-is: