Odnošenje kabastog otpada sa Prozivke

U sklopu prolećnog komunalnog uređenja gradskih i vangradskih mesnih zajednica JKP « Čistoća i zelenilo» Subotica postavlja kontejnere zapremine V = 5 m3 za sakupljanje kabastog otpada iz domaćinstava. Kontejneri se postavljaju na lokacijama po programu do 8 časova, a prazne se između 13- 15 časova i 18- 20 časova.

U petak 7. maja, kontejneri će biti postavljeni u MZ Prozivka

– na uglu  ulica Nade Dimić i Jo Lajoša;

– u ulici Lovre Bračuljevića;

– na kraju ulice Blaška Rajića.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR