Osam predmeta za mobing

Viši sud u Subotici od Osnovnog suda nasledio je osam predmeta koji se odnose na mobing. Usled ponovne promene nadležnosti i mreže sudova predmeti koji se odnose na zlostavljanje na radu i zaštiti od diskriminacije su sada u nadležnosti Višeg suda u Subotici. U Osnovnom sudu u Subotici kažu da su prošle godine pet predmeta rešili koji su se odnosili na mobing.

Po jedan predmet je odbijen, odbačen, u jednom predmetu stranka se odrekla daljeg postupka, zatim  u jednom slučaju je stranka povukla tužbu, a kod jednog predmeta  delimično je  usvojen tužbeni zahtev – objasnila je predsednica Osnovnog suda u Subotici Rozalija Tumbas.mobing

Zaštitnik građana, Zlatko Marasiuk kaže da je ove godine prijavljeno dva predmeta za mobing, kao i prošle godine. Smatra da je cilj mobinga da dovede radnika u stanje da da otkaz, kao i da utiče na njegovo psihičko stanje.

Prema definiciji mobing je psihičko maltretiranje na radnom mestu koje ima za cilj da se  zaposleni prisili da napusti radno mesto i tako ekonomski još više degradira. Kazne prema Zakonu  o sprečavanja zlostavljanja na radu su novčane i kreću se od 200.000 do 800.000 dinara.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR