Osam presuda za krivično delo povredu groba

U Osnovnom sudu u Subotici ove godine vođeno je 10 predmeta koji se odnose na povredu groba, a u osam slučajeva izrečene su pravosnažne presude.

 

sud suboticaPovreda groba spada u grupu krivična dela protiv javnog reda i mira, gde se izriči presude od novčane kazne do tri godine zatvora u zavisnosti od težine krivičnog dela.

 

Neovlašćeno prekopavanje, rušenje, oštećenje i gruba povreda groba ili grobnice, kao i uništenje, uklanjanje, oštećenje ili gruba povreda nadgrobnog spomenika, kažnjava se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

 

Ukoliko je na ovaj način počinjeno neko drugo krivično delo, na primer, izazivanje rasne, verske i nacionalne mržnje, počinilac će umesto za povredu groba biti kažnjen za to drugo delo.

 

U Osnovnom sudu objašnjavaju da je u jednom slučaju izrečena kazna za alternativne sankcije, u dva slučaju kazna je bila uslovna i u jednom predmetu izrečena je kazna zatvora do dve godine. U ovim krivičnim delima ima i povratnika.KOMENTARI

  1. Ljiljana Marković kaže:

    Nadgrobni spomenik nasih predaka pradede,prababe,dede i babe moj brat je uklonio da bi postavio spomenik svojoj supruzi.
    Deo spomenika ili tačnije porculanske slike sa godinama rodjenja i smrti zalepljeni su na susedni spomenik koji pripada rodjaki iz iste familije bez ikakve saglasnosti ostalih naslednika.
    Da li je to kršenje zakona i da li postoji mogućnost vracanja spomenika nasih predaka na
    mesto gde se više od 50 godina nalazio.

OSTAVITE KOMENTAR