Osam presuda za krivično delo povredu groba

U Osnovnom sudu u Subotici ove godine vođeno je 10 predmeta koji se odnose na povredu groba, a u osam slučajeva izrečene su pravosnažne presude.

 

sud suboticaPovreda groba spada u grupu krivična dela protiv javnog reda i mira, gde se izriči presude od novčane kazne do tri godine zatvora u zavisnosti od težine krivičnog dela.

 

Neovlašćeno prekopavanje, rušenje, oštećenje i gruba povreda groba ili grobnice, kao i uništenje, uklanjanje, oštećenje ili gruba povreda nadgrobnog spomenika, kažnjava se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

 

Ukoliko je na ovaj način počinjeno neko drugo krivično delo, na primer, izazivanje rasne, verske i nacionalne mržnje, počinilac će umesto za povredu groba biti kažnjen za to drugo delo.

 

U Osnovnom sudu objašnjavaju da je u jednom slučaju izrečena kazna za alternativne sankcije, u dva slučaju kazna je bila uslovna i u jednom predmetu izrečena je kazna zatvora do dve godine. U ovim krivičnim delima ima i povratnika.KOMENTARI

  1. Ljiljana Marković kaže:

    Nadgrobni spomenik nasih predaka pradede,prababe,dede i babe moj brat je uklonio da bi postavio spomenik svojoj supruzi.
    Deo spomenika ili tačnije porculanske slike sa godinama rodjenja i smrti zalepljeni su na susedni spomenik koji pripada rodjaki iz iste familije bez ikakve saglasnosti ostalih naslednika.
    Da li je to kršenje zakona i da li postoji mogućnost vracanja spomenika nasih predaka na
    mesto gde se više od 50 godina nalazio.

OSTAVITE KOMENTAR

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 12 + 6 ?
Please leave these two fields as-is: