Oslobođeni od “firmarine”

Prema odluci gradske skupštine, preduzetnici i pravna lica u Subotici koji imaju godišnji prihod do 50 miliona dinara, od 1. januara oslobođeni su plaćanja firmarine, odnosno takse za isticanje naziva firme.

 

Srednja pravna lica, kao i preduzetnici s godišnjim prihodom preko 50 miliona, od sada plaćaju godišnju firmarinu u iznosu do dve prosečne zarade, što je oko 100 hiljada dinara. Velika pravna lica ovu taksu plaćaju u visini najviše do tri prosečne zarade, to jest oko 150 hiljada dinara godišnje.

 

Ove odredbe ne odnose se na prava lica i preduzetnike koji obavljaju delatnost bankarstva, osiguranja, proizvodnje i trgovine naftom i naftnim derivatima, duvanskim proizvodima, proizvodnjom cementa, koji se bave poštanskim, mobilnim i telefonskim uslugama, ili elektroprivredom, kao i držanjem kasina, kladionica, noćnih barova i diskoteka. Oni će lokalnu komunalnu taksu godišnje plaćati u iznosu do najviše deset prosečnih zarada, što na teritoriji grada iznosi 505 hiljada dinara.

 

Takođe, od 1. januara predviđen je i uslovni otpis kamate i mirovanje glavnog duga za lokalne poreze. Odluka se odnosi na fizička i pravna lica, kao i preduzetnike u pogledu poreza na imovinu i zemljište, na lokalne komunalne takse itd, ukoliko obaveze po ovom osnovu dospele za plaćanje u novembru i decembru 2012. preduzetnik podmiri najkasnije do 31. januara 2013. godine.

 

Inače, ukupni dug aktivnih pravnih osoba na području grada iznosi 236 miliona dinara, od čega je 87 miliona kamata, dok dug preduzetnika iznosi 83 miliona, sa 33 miliona kamata. Dug fizičkih lica iznosi 354 miliona dinara, kog koga kamate čine 50 odsto.

Obrazloženje ovakve odluke je da se otpisom kamata i smanjenjem taksi želi omogućiti da se poreski obveznici finansijski rasterete kako bi mogli podmirivati svoje tekuće obveze. To će doneti veći fiskalni prihod i tako omogućiti da se stvore uslovi za oživljavanje i razvoj privrede i preduzetništva na teritoriji grada.

 

DANASKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR