Osuđenici čekaju primenu kazne

Osnovni i Viši sud u Subotici izrekli su nekoliko presuda alternativnih sankcija, koje čekaju na primenu.U Osnovnom sudu objašnjavaju da se čeka da se uspostavi saradnja između Povereničke službe i organizacija u kojima će biti izvršavane kazne. Reč je o lakšim krivičnim delima gde je zaprećena kazna do tri godine zatvora.Maksimalna kazna koju sud može da izrekne osuđeniku je 360 sati ukupno ili 60 sati mesečno društveno korisnog rada. Primena alternativnih sankcija u svetu je pokazala da za rezultat ima i smanjenje stope povrata u kriminal, jer mera znači izbegavanje negativnog uticaja zatvora i bolju resocijalizaciju. Do 23.oktobra u Vojvodini je izrečeno 25 presuda alternativnih sankcija koje se odnose na uslovnu osudu sa zaštitnim nadzorom, a u Srbiji devet presuda. Kazna – rad u javnom interesu izrečena je 87 puta.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

7 + 3 =

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 12 + 6 ?
Please leave these two fields as-is: