Otkud fekalne bakterije na slavini

Kada odvrnu česmu, da li svima u Subotici teče ista voda? Izgleda da ne, jer u nekoliko škola i obdaništa sa različitim stepenom upozorenja, konstatovano je da voda sa slavine nije za piće. U pojedinim obdaništima čak je zabranjeno da se i ruke deci , i sudovi u kuhinji peru tekućom vodom. Naime, konstatovano je  u predškolskim objektima u Frankopanskoj ulici u centru grada i u naselju Zorka, da  u vodi sa slavine ima i kolimorfnih bakterija fekalnog porekla.

frankopanska

U ova obdaništa iz uprave predškolske ustanove dostavljenia je flaširana voda za piće, a voda za pranje sudova donosi se u buradima. Prema rečima Jaše Šimića, direktora PU Naša radost, ovo se povremeno događa u raznim objektima, a ne mora da znači da instalacije nisu u redu.

 

– Moguće je da su samo deca zaprljala slavinu, i da je to pokazalo da u uzorku ima patogenih bakterija – kaže Šimić.

 

Ipak, zbog prisustva bakterija, osim što se sada ne koristi voda za piće i druge potrebe, to je značilo da treba uraditi i dezinfekciju sistema, a potom ponovo kontrolu kako bi se utvrdilo da li je izvor zagađenja uklonjen.

 

I u Osnovnoj školi Kizur Ištvan deca i nastavni kadar obavešteni su da ne treba da piju vodu sa česme,iako je reč u školi u centru grada koja je priključena na gradski vodovod. Direktorka Vesna Dulić kaže za Poltiku da je analizom pokazano da u vodi postoje aerobne mezofilne bakterije  koje nisu patogene, ali pošto je njihov broj prelazio pravilnikom dozvoljene granične vrenosti, učenicima je sugerisano da ne piju gradsku vodu.

 

Renata Radulović Novak, rukovodilac laboratorije u preduzeću „Vodovod i kanalizacija“, objašnjava  za Politiku da se Subotica snabdeva vodom sa dubine koja je mikrobiološki zaštićena, ali sadrži gvožđe, arsen i amonijak koji se u Fabrici vode, jedinoj na tertoriji Vojvodine, svode na po zakonu prihvatljive vrednosti. Voda se i hloriše, te se u sistem pušta bezbedna i ispravna voda za piće, međutim kao i svaka voda tokom stajanja u cevima, u njoj mogu da se razviju aerobne bakterije a naš zakon je prema njima izuzetno rigorozan, dozvoljava ih samo 10, dok EU dozvoljava prisustvo do 100 u jedinici vode.

 

– Naš zadatak je da u vodovodni sistem pustimo ispravnu vodu i to kontrolišemo na određenim punktovima u gradu, dok je za kvalitet vode od vodomera odgovoran sam vlasnik objekta – kaže Renata Radulović Novak.

 

Ni ona ne isključuje mogućnost slučajne kontaminacije uzorka, da li prilikom samog uzorkovanja ili zbog nekog propusta u vodovodnoj instalaciji u objektu.

 

Zbog toga, vlasnik objekta tj gradska uprava, godišnje plaća oko milon dinara za analize vode u školama, a dodatan iznos i za analizu u predškolskim ustanovama.

 

Zorica Kukić Mamužić, rukovodilac u Zavodu za javno zdravlje, kaže da ih zakon obavezuje na najmanje pet analiza godišnje u školama, a ukoliko se utvrdi prisustvo aerobnih bakterija, mora se nakon dezinfekcije uraditi i dodatna analiza.

 

Za sada niko nema odgovor da li su instalacije u školama i obdaništima stare, što dovodi do povremenih zagađenja vode, ili je voda zaprljana tokom uzorkovanja.

 

PolitikaKOMENTARI

 1. Sion kaže:

  Verovatno su zastareleinstalacije nege u objektu ili u blizini objekta. 

  Kanalizacioni sistem u Subotici nije sasvim renoviran, jos uvej postoje cevi stare jos od prvog putak dada se uvodila kanalizaciona mreza. 

  Pukotine na tim starim instalacijama su sasvim moguce. 

  Isto tako vazi i za vodovodnu mrezu. 

   

   

 2. pajo kaže:

  Jedino to niko negovori kako stoje oni bunari koji se nalaze na treritoriji bivse fabrike zorka,koje su iste dubine kao i gradski!A prosli put bila je ona afera sa otrovom koji trovao okolinu fabrike i bio udaljen posle peticije!Plus tamo samo moze pokrajinski ispektor da reaguje posto je ta fabrika nekad bila od rzavnog znacaja!Znaci potecionalno trovanje citavog vodozahvata!A ako uzmemo u obzir nemar nase inspakcije sanitarne fekalije nisu nemoguce u nezi!U novo izgradjenim visespratnicama u sahte sa vodomerima probija fekalnavoda zbog loseg projekta i lose izvedenih radova!Te ako dolazi do nestanka vode u sistemu ona veoma lako moze da se nadje u instalacijama,narocito ako se nesto menja ili popravlja!A da nepricamo privatnim kucama gde septicka preliva u vodomerna okna!

 3. Rampl kaže:

  Neverovatno. I moje obdanište, Boško Buha i moja osnovna škola, Kizur Ištvan.

 4. Rampl kaže:

  pre sleta

 5. Petar.SU kaže:

  Neverovatno!! A mi bacamo pare na izbore koji na kraju nista nece vredeti, jer ce ponovo sami sklopiti koalicije! UZAS

 6. Pametnjaković kaže:

 7. pera kojot kaže:

  hm hm hm imao sam prilike da prisustvujem jednom takvom 'uzrokovanju' gospoda iz vodovoda nisu uzimala uzorak ispred doticnog vodomera kako ova gospodja kaze nego ko zna sa kojeg punkta i rekli su da je ispravna, na insistiranje vlasnika objekta da to urade ispred vodomera da se vidi kakva voda dolazi do njega oni su rekli to nije njihov posao, e sad ako nije ispred vodomera gde je, prema tome u ovoj prici neko laze, ja ne.Mislite o tome

 8. Neša kaže:

  Za neinformisane i neobrazovane: fekalije su zapravo go*na.

  Odgovor na pitanje iz naslova teksta "Otkud fekalne bakterije na slavini" mogao bi da glasi:

  go*na su svuda oko nas i svi smo u njima pa je normalno da ih ima i na slavini!

  Karikatura Dušana Petričića upravo govori o tome gde smo i u čemu smo:

   

 9. Hoće li direktor nešto preduzeti kaže:

  Dakle, pitanje za direktora Jašu:Šta ćete uraditi po pitanju neispravnih instalacija u Frankopanskoj?Kada?Da li ćete dati otkaz na mestu direktora ako u roku od 10 dana ne rešite ovaj problem?Zašto ja kao roditelj dece koja idu u ovaj vrtić ni od jednog zaposlenog nisam obavešten o zatrovanosti vode?Od kada datira informacija da je voda biološki neispravna?Kada će biti objavljeno, poimenično, ko je sve zaposlen u Vašoj cenjenoj ustanovi od kada ste na njenom čelu?Šta je investirano po pitanju objekata za vreme Vašeg mandata?Kakvu stručnu obuku su u vreme Vašeg mandata prošli zaposleni?Na koliko konkursa ste konkurisali, a u pitanju su javna sredstva sa pokrajinskog i republičkog nivoa?Na koliko međunarodnih konkursa ste učestvovali kao ustanova?

  Predlažem da svaki zainteresovani roditelj pošalje ovakvo pitanje pismenim putem u Našu Radost, Banijska bb, i neka se pozovu na Zakon o dostupnosti informacija od javnog značaja.Ako Vam se niko ne obrati sa odgovorom, samo napišite kratko pismo Povereniku za informacije od javnog značaja, Bulevar Kralja Aleksandra 15, Beograd i objasnite da niste dobili odgovor .Pa da konačno vidimo za šta direktor prima platu.AH, DA, I KOLIKA JE ?

 10. Neša kaže:

  Mislim da je krajnje vreme za drastične poteze, npr. podnošenje krivičnih prijava od strane oštećenih, u ovom slučaju roditelja!

  Krivični zakonik RS:

   

  Izlaganje opasnosti

  Član 125

  (1) Ko drugo lice ostavi bez pomoći u stanju ili prilikama opasnim za život ili zdravlje koje je sam pouzrokovao,
  kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

  (2) Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana nastupilo teško narušenje zdravlja ili druga teška telesna povreda ostavljenog lica,
  učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do pet godina.

  (3) Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana nastupila smrt ostavljenog lica,
  učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

  (4) Ako je delo iz st. 1. do 3. ovog člana učinjeno prema maloletnom licu ili bremenitoj ženi,
  učinilac će se za delo iz stava 1. kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina, za delo iz stava 2. zatvorom od jedne do osam godina, a za delo iz stava 3. zatvorom od dve do dvanaest godina.

  S obzirom da su u pitanju deca ima osnova za postupanje po stavu 4!

  Nepreduzimanje mera zaštite na radu

  Član 169

  (1) Lice odgovorno za preduzimanje mera zaštite na radu koje se svesno ne pridržava zakona ili drugih propisa ili opštih akata o merama zaštite na radu usled čega može nastupiti opasnost za život ili zdravlje zaposlenih,
  kazniće se zatvorom do tri godine.

  Prenošenje zarazne bolesti

  Član 249

  Ko ne postupa po propisima, odlukama ili naredbama za suzbijanje ili sprečavanje zaraznih bolesti, pa usled toga dođe do prenošenja zarazne bolesti,
  kazniće se zatvorom do tri godine.

  Zagađivanje vode za piće i životnih namirnica

  Član 258

  (1) Ko kakvom škodljivom materijom zagadi vodu koja ljudima služi za piće ili životne namirnice,
  kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

  Izazivanje opšte opasnosti

  Član 278

  (1) Ko požarom, poplavom, eksplozijom, otrovom ili otrovnim gasom, radioaktivnim ili drugim jonizujućim zračenjem, električnom energijom, motornom silom ili kakvom drugom opšteopasnom radnjom ili opšteopasnim sredstvom izazove opasnost za život ili telo ljudi ili za imovinu većeg obima,
  kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

  (2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se službeno ili odgovorno lice koje ne postavi propisane uređaje za zaštitu od požara, poplave, eksplozije, otrova ili otrovnog gasa, radio-aktivnih ili drugih jonizujućih zračenja, električne energije ili drugih opasnih sredstava ili ove uređaje ne održava u ispravnom stanju ili ih u slučaju potrebe ne stavi u dejstvo ili uopšte ne postupa po propisima ili tehničkim pravilima o merama zaštite i time izazove opasnost za život ili telo ljudi ili za imovinu većeg obima.

  (3) Ako su dela iz st. 1. i 2. ovog člana učinjena na mestu gde je okupljen veći broj ljudi,
  učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom.

OSTAVITE KOMENTAR