Pajtić i Pastor otvorili radove na Narodnom pozorištu

Predsednici Vlade AP Vojvodine i Skupštine Vojvodine dr Bojan Pajtić i Ištvan Pastor, zajedno sa gradonačelnikom, Modestom Dulićem su obišli gradilište Narodnog pozorišta u Subotici. Radovi se nastavljaju na starom delu pozorišta, a u međuvremenu će se preprojektovati postojeći projekat. Pokrajina će da izdvoji 500 miliona dinara za pozorište.

– Pokrajina nas je uvok podržavala i očekujemo pomoć od republike. Ukoliko republika ne obezbedi novac za deo radova pitanje je da li će objekat biti završen za dve godine. Kultura je oduvek bila spona, a i Nacionalni savet za kulturu uvrstio subotičko Narodno pozorište na spisak objekata od nacionalnog značaja. Projekat je nije bitan ne samo za grad nego i za celu državu – rekao je gradonačelnik Subotice, Modest Dulić.

 

Premijer Vojvodine, dr Bojan Pajtić je istakao da je pokrajina uvek ispunjavala svoje obaveze prema pozorištu.

 

– Vojvodina finansira nastavak ovih radova u iznosu od 70 miliona dinara. Mi smo spremni da u naredne tri godine obezbedimo 500 miliona dinara, jer ovo pozorište predstavlja ogromno bogatstvo, zbog toga što je jedno od retkih, ako ne i jedino pozorište u Evropi koje će održavati predstave na tri jezika, srpskom, mađarskom i hrvatskom jeziku. To je multikulturalnost koju Vojvodina ima i koja se u Evropi uvažava – objasnio je Bojan Pajtić.

 

Važno je da se nazire rešenje koje će se uklopiti u ukupan vizuelnu sliku centra grada, rekao je predsednik Skupštine Vojvodine, Ištvan Pastor.

 

U lokalnoj samoupravni objašnjavaju da neće biti rušenja onoga što je izgrađeno do sada na objektu. Odluka o rušenju Narodnog pozorišta doneta je 25. aprila 2007.godine, a radovi su počeli 04. juna 2007. godine. Od tada do danas dva puta su pomerani rokovi za završetak gradnje objekta. Do sada je na objekat potrošeno 490 miliona dinara.KOMENTARI

 1. Nena kaže:

  I to ta dozivimo..Iz nekih razloga sam skepticna,a svima su ti razlozi poznati..

 2. Anonimni kaže:

   I opet uzimate pare….Svake godine novi milijoner….a pozoriste tj ruglo u centru grada i dalje stoji!

 3. zorandjala kaže:

  kad se setim kolko je puta milosevic otvarao autoput. po cemu ovoj dvojici treba verovati,

 4. Dijaspora kaže:

  Pa ovo je horor , zar u Subotici nema više građevinskih stručnjaka? Zašto ta gospoda se mešaju u građevinu kada to nije njihova struka? Nije im bila pouka sručnosti prethodnog “gradskog inžinjera” koji je godinama vodio “izgradnju” pozorišta a nedavno dao ostavku sa verbalnim napadom na opštinu zbog nerealizovanja radova?

 5. E МОЈЕ БРАЦИКЕ ...... kaže:

  Драга Господо ПОЛИТИЧАРИ!
  Давно је прошао 1.Април!
  Ово наше” Народно позориште-Narodno kazaliste-Nepszinhaz” не заслужује да се са њим спрдате.
  Зар поред толико изнедрених доктора наука суботичког граћевинског и економског факултета, и даље слушамо оваква обећања-празне приче-будалаштине!

  Питам-Колико новца се мора одвојити,за ЈОШ непостојеће пројекте фасаде,
  ентеријера,рестаурације порушених детаља,сценске технике(звук,светло….) 
  усклађење пројеката инсталација(којих такође нема)…???

  Одговарам-Онолико колико буде још избора.А њих ће хвала Богу ,бити, и бити,и бити…!!! Издвојени НАРОДНИ новци ће се и даље трошити-читај
  прати-на *папире који трпе свашта*,а о изградњи, лепо причати у пред
  изборним кампањама.

  Наводите изјаву Госп Пастора…важно је да се назире решење које ће се уклопити у укупну визуелну слику центра града…Зар за нових 70 милиона
  мењате оне дроњке што су требали штитити вашу неспособност.Трошите их на довожење и монтажу новог-четвртог крана.Монтирате га непосредно поред стубова, симбола позоришта.То све кошта Господо.Треба вам нова кулиса за предизборна сликања.

  А СРЦЕ?  Бина,јама за оркестар,завеса( и противпожарна),опремљено гледалиште,ложе,раскошни столарско-браварски-гипсарки-каменорезачки
  детаљи….лустер….?

  Где су кулисе,реквизити,сале за пробе,гардеробе…? Где су глумци?  Њих ће мо жичаром,(ново ремек дело Дирекције за развој, која управо ради студију),пребацивати,као герилце-пред,за време и после представе у подстанарски простор на Сенћанском путу.

  Где је ВИЗУРА за набројано? И још… охохо тога потребног.Ситите се
  *Стипане*- Госп Пасторе,конкретне, ваше најоперативније инвестиције, адаптације и изградње NEPKORA.
  Где је тамо још доста тога пројектованог у првој фази? Где је цела друга фаза? А колико година је прошло?Заборављено!Ускоро ће скеле,нова
  крпљења.Видите пример*Жуте куће*.Кеса без дна!

  Исто чека и позориште. Али, шта је још горе?Оно није предвиђено за фазно
  извођење,добијање фазне употребне дозволе.Значи чека нас- Измена грађевинске дозволе=продужење рока=нове сагласности=нова мита и корупције=….

  Напред изнето се односи и на
  велике базене у Дудовој  шуми,”Y”крак,Палић…..

  ДОСТА ЛАГАЊА СУБОТИЧАНА, ГОСПОДО ПОЛИТИЧАРИ!

  Овај град има довољно паметних младих стручњака.Има довољно искусних
  старијих,а још не искварених-неподмитивих.Народе,анимирајте их.
  Тражите помоћ бившег СУПЕР градоначелника,јединог правог домаћина и
  непревазиђеног визионара-реализатора,Госп Ђерђ Сорада!
  Надам се да је добро.
  У име свих правих Суботичана,локал-патриота,ПОЗДРАВЉАМ ГА!

   

 6. Dijaspora kaže:

  E MOJE BRACIKE ……:

  Draga Gospodo POLITIČARI!

  Davno je prošao 1.April!

  Ovo naše“ Narodno pozorište-Narodno kazaliste-Nepszinhaz“ ne zaslužuje da se sa njim sprdate.

  Zar pored toliko iznedrenih doktora nauka subotičkog graćevinskog i ekonomskog fakulteta, i dalje slušamo ovakva obećanja-prazne priče-budalaštine!

  Pitam-Koliko novca se mora odvojiti,za JOŠ nepostojeće projekte fasade,

  enterijera,restauracije porušenih detalja,scenske tehnike(zvuk,svetlo….) 

  usklađenje projekata instalacija(kojih takođe nema)…???

  Odgovaram-Onoliko koliko bude još izbora.A njih će hvala Bogu ,biti, i biti,i biti…!!! Izdvojeni NARODNI novci će se i dalje trošiti-čitaj

  prati-na *papire koji trpe svašta*,a o izgradnji, lepo pričati u pred

  izbornim kampanjama.

  Navodite izjavu Gosp Pastora…važno je da se nazire rešenje koje će se uklopiti u ukupnu vizuelnu sliku centra grada…Zar za novih 70 miliona

  menjate one dronjke što su trebali štititi vašu nesposobnost.Trošite ih na dovoženje i montažu novog-četvrtog krana.Montirate ga neposredno pored stubova, simbola pozorišta.To sve košta Gospodo.Treba vam nova kulisa za predizborna slikanja.

  A SRCE?  Bina,jama za orkestar,zavesa( i protivpožarna),opremljeno gledalište,lože,raskošni stolarsko-bravarski-gipsarki-kamenorezački

  detalji….luster….?

  Gde su kulise,rekviziti,sale za probe,garderobe…? Gde su glumci?  Njih će mo žičarom,(novo remek delo Direkcije za razvoj, koja upravo radi studiju),prebacivati,kao gerilce-pred,za vreme i posle predstave u podstanarski prostor na Senćanskom putu.

  Gde je VIZURA za nabrojano? I još… ohoho toga potrebnog.Sitite se

  *Stipane*- Gosp Pastore,konkretne, vaše najoperativnije investicije, adaptacije i izgradnje NEPKORA.

  Gde je tamo još dosta toga projektovanog u prvoj fazi? Gde je cela druga faza? A koliko godina je prošlo?Zaboravljeno!Uskoro će skele,nova

  krpljenja.Vidite primer*Žute kuće*.Kesa bez dna!

  Isto čeka i pozorište. Ali, šta je još gore?Ono nije predviđeno za fazno

  izvođenje,dobijanje fazne upotrebne dozvole.Znači čeka nas- Izmena građevinske dozvole=produženje roka=nove saglasnosti=nova mita i korupcije=….

  Napred izneto se odnosi i na

  velike bazene u Dudovoj  šumi,“Y“krak,Palić…..

  DOSTA LAGANJA SUBOTIČANA, GOSPODO POLITIČARI!

  Ovaj grad ima dovoljno pametnih mladih stručnjaka.Ima dovoljno iskusnih

  starijih,a još ne iskvarenih-nepodmitivih.Narode,animirajte ih.

  Tražite pomoć bivšeg SUPER gradonačelnika,jedinog pravog domaćina i

  neprevaziđenog vizionara-realizatora,Gosp Đerđ Sorada!

  Nadam se da je dobro.

  U ime svih pravih Subotičana,lokal-patriota,POZDRAVLJAM GA!

   

  Subotičko pozorište namerno je više od 20 godina nije održavan, sve to je sa ciljom urađeno urađeno da bi došlo do sadašnjeg stanja. Radili su se razne ekspertize od srane ondašnjeg “Standardprojekta”pa i drgih “stučnjaka” da su zidovi skloni rušenju , pa da je krovna konstrukcija dotrajala, cigle su stare,prodire voda iz fontane pad temelj pozorišne zgrade. I onda godima ništa: nema nikakvih pukotina na objektu po čemu bi se moglo zaključiti da se objekat sleže, iz oluka godinama curila voda-rasla trava, krovište nikako da se poruši sam od sebe čak ni posle velikih oluja koje su opustošili Suboticu ali objekat pozorišta uprkos tome ostao neoštećen.A sada ću da vam kažem ono najvažnije:Zgrada pozorišta mogla se konzervatorskim radovima obnoviti -resaurirati ka što smo u Subotici to i uradili 80-godina i to od realnih financijskih sredsava i danas bi imali obnovljeno efikasno pozorište.Ja kao Arhitekt to sam svojevremeno predlagao ali sve to je de došlo da gluvih uha nažalost i Subotičkoj stručnoj javnosti.Izgleda da su apetiti nekih bili jači za novcem nego za moje stručno predlaganje.Pa ako je pozorišna zgrada bila građena od lošeg građevinskog materijala i sklon rušenju? Zašto je preko noći nestao taj “loši” materijal -cigla i ostalo? I kako su mogli neki “viđeni”u Subotici od tog lošeg materijala sebi sagraditi u okolini subotice svoje zamkove i letnjikovce?

OSTAVITE KOMENTAR

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 7 + 11 ?
Please leave these two fields as-is: