Palics fejlesztése 1912

Frankl István: Emlékezések 

A városháza még épült, amikor megindult Palics fejlesz­tése.

palics terasz                                                                                     

Épült egy új emeletes szálloda, vigadó, új női hidegfürdő, zenepavillon, posta- és igazgatósági épület, víztorony, be lett vezetve a villanyvilágítás, kibővült a gépház, az öreg nádas­ház előtti tornácot megfiatalították székelymotívumú dekorá­ciókkal. Kiépült a partvédőfal, de ez nem volt sikerült alko­tás, többszöri toldozgatás dacára, ma sem felel meg céljának, jelen formájában nem lesz tökéletes partfal soha.

furdo epulet                                                                                             Vigadó

Abban az időben a legtekintélyesebb vasbeton tervező mérnök volt az országban dr. Zielinszky Szilárd, az első ma­gyar dr. mérnök, később műegyetemi tanár. Az ő tervei sze­rint épült a fiumei tengeri rakodópart, az ottani Baross és Adamich-molók. Én személyes ismeretségben voltam vele, még technikus koromból, amikor tanársegéd volt a műegyetemen. Tőle kértem én tervet a palicsi partvédő falhoz, kérésemet szívesen teljesítette. Az elmés és szilárdság szempontjából tö­kéletes vasbeton szerkezetű terv lényege abban állott, hogy a partfal a tó felé homorú alakban – a part szintje fölött hat­van centiméter magasan – volt kiképezve. Ennek fő előnye az volt, hogy déli szél és vihar esetén a hullámokat vissza­dobta volna a tóba, nem pedig a partra, azonkívül a hullám­verés erejét is megtörte ez a concav kiképzésű elmés terv. Ezt a tervet mutattam én be a városi tanácsnak, azonban nem fogadták el, mert harminc koronába került volna folyó­méterenként, drágálták. 

Palics 1921 -222                                                                                      Zenepavilon

 

Erre a polgármester és a Balaton vidékéről való főispán urak elutaztak a Balatonra partfalakat tanulmányozni, engem itthon felejtettek. Ott megismerkedtek egy vizi mérnökkel, aki a Balaton körül több helyen épített, az ottani viszonyok­nak megfelelő, saját rendszerű partfalakat. Ennek a terve után épült a palicsi partfal, ez tizenöt koronába került folyó­méterenként, de az első tavaszon, – amikor egy huszonnégy­órás déli szélvihar dühöngött – összedőlt. Az összedőlés oka az volt, hogy a tó felé negyvenötfokos lejtőjű sík partfalon a hullámokat a szél kidobta a partra és ezek hátulról alámosták a partfalat, melynek lapjai csak homokra lettek fektetve.

palics noistrandd 22                                                                                        Nőifurdő

 

Akik nem ismerték az előzményeket, azok a bekövetke­zett kárért engem akartak felelőssé tenni, úgyhogy kénytelen voltam magam ellen vizsgálatot kérni, melyet a földművelési minisztérium vízrajzi osztályának egyik műszaki tanácsosa le is folytatott. A vizsgálat tisztázta szerepemet, egyéb kelle­metlenségem nem származott belőle, mint az, hogy a partfal újraépítésével nekem szaporodott meg a dolgom, de tizenöt koronánál jóval többe került folyómétere, mert betonra fek­tettem a lapokat. Így az alámosás ellen biztosítva lett a partfal, de a hullámokat ezután is kidobta a partra a szél, úgyhogy ezt egy nem szép deszkafallal igyekeztek később mérsékelni, de tökéletesen ez sem véd a hullámverés ellen és rontja azt a szép összhangot és benyomást, amit a part- részlet egyébként sikerült elrendezése tesz a szemlélőre. A jól sikerült Palics kiépítésének ez az egy szépséghibája volt, amelynek okozója a nem helyénvaló takarékosság lett.

diskut                                                                                              Díszkút

 

A palicsi kiépítés befejezéséül a Vigadó előtt egy művé­szi kivitelű emlékkút és vízmedence készült, melyen három ol­dalról Palics története, az újjáalakítás éve, a tó felőli oldalon Kosztolányi Dezsőnek egy bájos szép verse lett reá vésve.

furdo

 

A megújított fürdő látogatottsága megnőtt, Budapestről, Szegedről, a Bácskából, Csongrád megyéből sok üdülő és nyaraló vendége volt Palicsnak. A környező magánvillák is megszaporodtak, esténként azok lakói is bejöttek és ilyenkor agyvárosias kép bontakozott ki a vigadó terraszán. A világ­háború alatt már megcsappant a látogatottság, annak szomorú befejezte után Palics elvesztette mögöttes tápláló területeit. Az emlékkútról lekaparták a feliratokat, a Kosztolányi-verset,  95  a balkáni mentalitás mást nem is tehetett. Palics ettől fogva egyedül a szabadkaiak üdülőhelye lett, a jugoszlávok a dal­máciai és a szlovéniai fürdőhelyeket favorizálták. Most már ismét a magyar ég alatt van a »tündéri titkok tiszta tükre«, a Palicsi-tó, az emlékkúton megint kivésték a magyar felírá­sokat, a Kosztolányi-verset, rajta is fog maradni, mert ez a vidék mindig magyar volt és magyar lessz.

 

Forrás:www.kobold.theka.huKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR