Palics – Megvalósult álom – III

Palicsfürd­ sportélete  Nagybudafalvi Vermes Lajos (1860—1945) tornatanár, a sokoldalú sportember személyéhez köt­dik. 1892-ben nagy költséggel sporttelepet, aszfaltos kerékpárpályát építtetett, ahol országos jelentőségű torna és atlétikai versenyeket bonyolítottak le. A sportjátékok szervezése mellett megépíttette a a Lujza és az Anna villát, valamint a sportolók szálláshelyéül szolgáló reprezentatív Bagolyvárat. A múlt század nyolcvanas éveiben megszervezi a palicsi viadalokat, ahol vagy tíz atlétikai szám mellett kerékpározásban, birkózásban, ökölvívásban, úszásban, evezésben versenyeznek. Vermes jégvitorlázásban is bemutatkozik, kiváló kerékpáros és súlyemelő. (Állítólag a százkilós vaskörtét még bal kézzel is ötször emelte fel . . . ) De többször nyert első díjat rúdugrásban, birkózásban, kötélmászásban, magasugrásban . . . Kitűnően értett a diszkoszvetéshez, az ökölvíváshoz, úszáshoz, víváshoz, gerelyhajításhoz. Vermes Lajos orvosi és bölcsészeti egyetemet végzett, de a tudományos pálya helyett a sportot választotta élethivatásául.

 

 

Vermes Lajos 1885-ben váratlanul egy új egyesületet hozott létre: az Achilles-egyletet, amely az elkövetkező években párhuzamosan működött a Szabadkai Torna Egylettel és a versenyeket is közösen tartották. Az Achilles Sportegylet 1878-ban tartotta első atlétikai versenyét. 1880 és 1914 között Vermes Lajos kezdeményezésére rendszeresen szerveztek sportjátékokat Palicson, eleinte a klasszikus ókori számokban, majd a listát fokozatosan bővítették.Így sor került versenyekre gyaloglásban, birkozásban, vívásban, kerákpározásban, teniszezésben. A versenyek “olimpiai” szellemben , több száz nemzetközi résztvevővel zajlottak, és palicsi olimpiai játékok néven lettek ismertek.

 

 

 

 

1891-ben Vermes Lajos kerékpárpályát építtetett, a pálya mellé falelátót állíttatott. Magyarországon ez volt az első ilyen pálya, de Európában is csak a harmadik. 1882-ben a műsorba bekerült egy Go as you please nevű verseny, ebben bárki futva vagy gyalogolva tehette meg a Szabadka–Palics közötti távot oda-vissza.  A versenyszámok évről-évre gyarapodtak, így a klasszikus atlétikai versenyszámokon kívül volt például akadályúszás is. Az 500 méteres távon a versenyzőknek öt akadályt kellett leküzdeniük. Volt akinek alatta, volt akinek felette volt könnyebb. Az akadály-vasparipa versenyen 15 kilométert kellett megtenni Palics és Szabadka között vasparipán, vagyis kerékpáron. Ezt követően 1895-ben Budapestre távozott, az akkori sajtó pedig a két sportegyesület megszűnéséről cikkezett. A sportélet azonban nem állt meg, ugyanis a két egyesület tagjai megalakították a Szabadkai Sport Egyletet, de Vermes Lajos is hazalátogatott időnként, és nagyszabású versenyeket szervezett egészen 1914-ig.  A diszkoszvetést a Szabadkai Torna Egylet szervezte meg elsőként az országban, 1886-ban. A kerek lapot egy deszkáról kellett elhajítani, és nemcsak az számított, hogy milyen messzire repült, hanem az is, hogy milyen magasra. Igazi kuriózum volt azonban az 1889-ben bevezetett pentatlon, vagyis öttusa verseny, amelyet az antik görög megmérettések mintájára szerveztek. A versenyzők félmeztelenül, sisakban, lándzsával, rövid karddal és pajzzsal léptek fel, az öt szám pedig gerelyhajítás, futás, diszkoszvetés, távolugrás és birkózás volt. A győztesek (ókori mintára) koszorút kaptak, de ezek a vidékre jellemző akácból készültek.

 

 

Elsőként ismeri fel abban a korban, és aktív szerepet is vállal abban a törekvésben, hogy a sportot mindenki számára hozzáférhetővé tegyék. Igyekvése mégsem teljesülhetett maradéktalanul. Csak a legtehetősebb családok és a jómódú fiatal értelmiségiek sportolhattak, míg az iparos és kereskedő ifjaknak egyszerűen nem maradt idejük erre. Különben is a testedzés az ő zsebüknek túl drága mulatság volt. A sportember elgondolását alapján 1891-92-ben emeletes nyári színházat létesít, ahol több darab is színre kerül.  1898-ban felépül egy „Lown tennis" pálya.

 

 

1914-ben  megszakadt ez a szép hagyomány, a hatalmas befektetéssel épült létesítmények és a felszerelés is elkallódott az idők során a nemtörődömség miatt.   Az I. világháború után visszatér Kolozsvárról. Vagyona elfogyott, ketyeg a biológiai órája, nevét szlávosítják, Ljudevit Vermeš a kiöregedett sportolók életét éli. Utolsó nagy felvillanására a Napló 1935. évi karácsonyi számában kerül sor. Két újságoldalt szentelnek neki az ünnepi kiadásban. Ekkor már 76 éves és a helybeli sportegylet tiszteltbeli tagja, olvashatjuk Valihora könyvében.   Vermes Lajos 1945-ben, 85 éves korában hunyt el.

Folytatás:

Palics –  A módos vendégek üdülőhelye – IVKOMENTARI

 1. tomislav matkovic kaže:

  Iparkodni fognak a kedves szerb szomszédok a kölcsönt visszaadni

  Ő Felsége I. Sándor király védnöksége alatt álló első szerb kerékpár-egylet Belgrádban, 1900. julius hó 22-én nagyszabású athletikai versenyeket rendezett a Topcsideri királyi kertben.

   

  A versenybizottság következőleg alakult meg: Elnök: dr. Radovánovics Milán; alelnökök: Pavlovics M. Milorád és dr. Nesity György, Nikotics Mihály Jánosfi, Indítók: Pavlovics M. Milorád, Doucet Károly, Pantelity Jeorem. Főellenőrök: Gyorgyevity Miklós és Pantelity Jeorem. Pénztárnok: Petrovity Andra, Ugranovity Zakariás, Vukovics V. és Popara Gy. urak. Orvosok: dr. Szubotich Vojiszlav, dr. Nesity György, dr. Manok és Irdákovics orvosnövendék.

   

  A versenyek lefolyása következő volt:

   

  A nemzetközi kerékpár versenyben a 12 km. távolságot Szárics János (Szabadkai Sp. E.) 24 percz, 12 4/8 mp. alatt futotta be, jó második lett Szávits Szvetolik (Belgrádi K. E.). 

   

  A juniorok versenyében 11 km. távolságot Radojcsics Dragomir mint első kerékpározta be.

  A távfutásban az 1500 m. távolságot Sztantics János a szabadkai gyalogló bajnok nagy fölénnyel futotta be.

   

  A térelőny 3 km. versenyt valamint a 30 km. főversenyt ismét Szárics János nyerte meg erős küzdelem után leverte L. Pittroff temesvári bajnokot, Szávits Szvetolikot, Kuzmanovics Dusánt, Sztojadinovics Urost, Mihálylovics Radomirt stb. szerb bajnokokat.

   

  A football mérkőzésben győzött Vermes csapata 3:1 ellenében. A kardvívó-versenyben első lett Pertich Kálmán a” M.A.C.“ tagja, jó második helyen Pantelity Jeorem (belgrádi). 

   

  Legérdekesebb küzdelem volt a mesterek mérkőzésében. Matkovics Miklós a szabadkai sport egylet művezetője és vívómestere remek szép formában dolgozott és nagy fölénynyel verte le a szerb testvéreket.

   

  Ki kell emelnünk Nagybudafalvi Vermes Lajost, a kolozsvári egyetem tornatanárát és és vívómesterét, ki Charles Doucel belga vívómesterrel verekedett és diadalmasan került ki a barátságos jellegű mérkőzésekből.

   

  Az összes tiszteletdíjakat, serlegeket és érmeket a szabadkaiak vitték el. Az athletikai versenyeket a belgrádi intelligentia részvételével egy nagyobb szabásu bankett követte, a felköszöntők sorában többször lett hangoztatva, hogy iparkodni fognak a kedves szerb szomszédok a kölcsönt visszaadni.

 2. Iby P. kaže:

  Koszonom Tomislav:)

 3. tomislav matkovic kaže:

  nincs mit 🙂
   

OSTAVITE KOMENTAR