Paori koriste stare traktore

Više od 90 odsto traktora u Subotici starije je od 10 godina, a koriste ih skoro dvostruko manje u odnosu na republički prosek.

traktor

Prema obrađednim rezultatima popisa, u Subotici je evidentirano 6.626 poljoprivrednih gazdinstava koja su koristila 75.519 ha poljoprivrednog zemljišta, pokazuju rezultati Popisa poljoprivrede koji je sproveden prošle godine.

 

Najveći procenat njih koristio je površine do jednog hektara, a tek nešto iznad 1,5 odsto površine veće od 100 hektara.

 

Prema podacima Popisa poljoprivrede, dostavljenim Tanjugu iz subotičkog odeljenja Republičkog zavoda za statistiku, ova gazdinstva poseduju 4.945 dvoosovinskih traktora, od kojih je skoro 90 odsto starije od 10 godina.

 

"Na 100 ha korišćenog poljoprivrednog zemljišta u Subotici, koristi se 6,5 dvoosovinskih traktora, dok se na nivou republike na 100 ha korišćenog poljoprivrednog zemljišta koristi 12 dvoosovinskih traktora", navodi se u rezultatima popisa.

 

Od 6.624 poljoprivrednih gazdinstava, njih 304 nema korišćenog poljoprivrednog zemljišta, 27,05 odsto je koristilo površine do jednog hektara, nešto više od 11 odsto koristilo je više od 20 hektara, dok je 100 i više hektara koristilo 1,6 odsto poljoprivrednih gazdinstava.

 

Od 75.519 ha korišćenog poljoprivrednog zemljišta, najveći udeo, po kategoriji zemljišta, imaju oranice i bašte – 92 odsto sa površinom od 69.509. Posle oranica i bašta najveći udeo imaju voćnjaci 3,55 odsto sa 2683 ha, pa livade i pašnjaci 3,51 odsto sa 2.650 ha.

 

Prosek oranica i bašta po gazdinstvu, za Suboticu iznosi 11 ha, dok je za nivo republike četiri ha, a Vojvodine 9,9 ha.

 

Najveći udeo, na oranicama i baštama čine žita sa 79,29 odsto, a slede industrijsko bilje 12,34 odsto, krmno bilje 4,55 odsto i šećerna repa 2,23 odsto.

 

Od 55.114 ha pod žitima, najrasprostranjeniji je kukuruz na 34.024 ha, a zatim sledi pšenica i krupnik 17.822 ha. Od 8.578 ha pod industrijskim biljem najrasprostranjeniji je suncokret na 7.485 ha, što čini 87,25 odsto površine pod ovim biljem.

 

Podaci pokazuju da je 1.520 poljoprivrednih gazdinstava koristilo poljoprivredno zemljište pod voćnjacima na 2.683 ha, kao i da je 91 odsto voćnjaka bilo plantažno.

 

Od voćnih vrsta, najrasprostranjenije su jabuke na 1.596 ha što predstavlja 60 odsto svih voćnjaka, zatim slede površine pod šljivama 365 ha, breskvama 247 ha, višnjama 127 ha i kruškama 126 ha.

 

Popisa je pokazao da je 691 gazdinstvo navodnjavalo 2.219 ha poljoprivrednog zemljišta u 2011/2012 proizvodnoj godini.

 

Najveći udeo u ukupnom navodnjavanom zemljištu imaju voćnjaci sa 1.396 ha ili 62,9 odsto, a zatim oranice i bašte sa 787 ha ili 35,4 odsto. Od načina navodnjavanja, najzastupljeniji je sistem "kap po kap", sa 42,5 odsto.

 

Navodnjavanje orošavanjem i površinski imaju približno isti udeo u ukupnom navodnjavanju korišćenog poljoprivrednog zemljišta oko 30 odsto. Više od tri četvrtine, odnosno 77,4 odsto poljoprivrednih gazdinstava, ima jedno do dva lica koja su angažovana na poljoprivrednim aktivnostima.

 

Na 6.626 poljoprivrednih gazdinstava angažovano je 13.798 članova porodice koji rade na gazdistvu i stalno zaposlenih na gazdinstvu.

 

Na poljoprivrednim gazdinstvima muška radna snaga je zastupljenija. Udeo muškaraca u ukupnom broju angažovanih lica na gazdinstvima je 58,76 odsto.

 

Ukupno je registrovano 13.798 članova gazdinstva i stalno zaposlenih na gazdinstvu, od toga je 13.202 na porodičnim gazdinstvima, 5.540 žena i 7.662 muškaraca, a 596 na gazdinstvima pravnih lica, odnosno preduzetnika – 150 žena i 446 muškaraca.

 

Muškarci su nosioci gazdinstava u većini slučajeva – 74,64 odsto.

 

Od 13798 lica, članova gazdinstava, uključujući i nosioce gazdinstva, i stalno zaposlenih na gazdinstvu, 9.379 obavlja samo poljoprivrednu aktivnost, a ostali pored poljoprivredne aktivnosti obavljaju još neke aktivnosti koje donose prihod.

 

Te aktivnosti mogu biti vezane za gazdinstvo – prerada mesa, mleka, povrća, voća, ali i ne moraju biti vezane za gazdinstvo – zaposleni u stalnom radnom odnosu van gazdinstva.

 

B92KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR