Pet ekoloških tačaka kroz otpad

Mnogi misle da je otpad jedan od glavnih problema današnjice. Međutim, reč je o vidljivom problemu na koji svaki građanin može da utiče ukoliko se savesno ponaša.

U poslednje vreme sve je više projekata koji su finansirani od strane države, ali i fondova EU. Tako je i u zajedničkom projektu pod nazivom „Ka zajednicama koje recikliraju u Osječko-baranjskoj županiji i Severnobačkom okrugu”, koji realizuju udruženje CEKOR i hrvatsko “Zelena akcija” . Projekt traje dve godine, a realizuje se uz podršku EU u okviru IPA programa prekogranične saradnje sa Hrvatskom.

Slika

-Projekat će se realizovati u tri faze, odnosno, ideja je da obrazujemo građane i kako da se odgovorno ponašaju, a prikazaćemo i pet „Eko tačaka“, koje će imati funkciju zelenih ostrva, u koje će građani odlagati sortirani komunalni otpad. Do sada se ovakav sistem pokazao veoma korisnim, jer se recikliranje na jednostavan i jeftin način približava građanima. Projekat bi trebalo da doprinese da Subotica postane grad bez otpada, te da se postigne veći stepen reciklaže u odnosu na odlaganje otpada na deponiju. Grad Subotica već poseduje 120 kontenjera za selektivno upravljanje otpadom, a postoje sredstva da se obezbedi još 200 takvih kontenjera. Ukupna vrednost projekta je 297 hiljada eura, od čega našoj strani pripada 116 hiljada eura. Projekat je finansijski podržao i Grad Subotica, izdvojivši 300 hiljada dinara – objašnjava Nataša Đereg iz Cekora.

Pored toga predstavljen je i Lokalni plan upravljanja otpadom za grad Suboticu koji se odnosi na narednih 10 godina. Plan treba da se usvoji na sledećem zasedanju Skupštine grada.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

+ 8 = 17

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 11 + 7 ?
Please leave these two fields as-is: