Pismo Jožefa Jurce

Pismo Jožefa Jurce direktora Direkcije za izgradnju grada prenosimo u celosti

"U zadnjih par meseci sve izvesnija negativna kampanja protiv JP Direkcije za izgradnju grada Subotica i protiv direktora Direkcije za izgradnju grada, stvara potrebu da se odgovori na iznete neistine.

Smatram sebe ozbiljnim i odgovornim čovekom, sa iskustvom diplomiranog građevinskog inžinjera koji je zadnjih dvadesetak godina u struci radio na mnogim projektima u zemlji i okruženju. To su i osnove zbog kojih sam prihvatio izuzetno odgovoran i zahtevan posao direktora u JP Direkcija za izgradnju grada Subotica.

Taj posao u periodu avgust 2008. do današnjeg dana radio sam savesno, krajnje požrtvovano i pošteno, a svaka kritika koja je dobronamerna i koja u sebi sadrži pretpostavku vremena i uslova za rad i delovanje na koje se odnosi, je korisna i dobrodošla, sve druge su samo špekulacija i politikantstvo. Način i broj netačnosti u izjavama i kritikama čelnih ljudi Grada na moj račun je najblaže rečeno nekorektan.

U cilju objektivnog informisanja građana Subotice, izneću nekoliko činjenica koje su namerno netačno prikazivane i objavljivane kroz izjave u raznim, posebno pisanim medijima, zadnjih mesec dana od ljudi koji su u potpunosti upoznati sa stvarnim stanjem ali su iz političkih ili drugih njima poznatih razloga iste zanemarivali ili netačno prikazivali.

28.12.2008.g. na sednici Skupštine grada Subotica usvojen je budžet za 2009.g. čiji je sastavni deo i Finansijski plan prihoda i primanja JP Direkcije za izgradnju grada Subotica u iznosu od 1.055.000.000,- dinara (jedna milijarda i pedesetpet miliona dinara) kao zbir 950.000.000.- dinara za investicije i 105.000.000.- dinara za funkcionisanje Direkcije. U toku januara 2009. godine kao i drugih prethodnih godina, ovaj saziv Direkcije izradio je i Plan fizičkog izvršenja programa za 2009. godinu kao i Program poslovanja JP Direkcija za izgradnju preduzeća grada Subotica za 2009.godinu, te je isti prikazan na Sednici Upravnog odbora JP Direkcija za izgradnju grada Subotice od 04.02.2009.g. koji ga je usvojio i prosledio Gradskom veću tj. Skupštini grada Subotice na usvajanje.

Na sednici Skupštine Grada Subotica krajem februara 2009.g. na zahtev odbornika iz redova Koalicija za evropsku Suboticu, traži se skidanje tačke 3. dnevnog reda – Usvajanje Programa poslovanja JP Direkcija za izgradnju grada Subotica, sa obrazloženjem , citiraću deo teksta iz dnevnog lista Danas od 26.02.2009.g. … “Iz DS tvrde da je povlačenje predloga Programa rada Direkcije za izgradnju grada sa dnevnog reda Skupštinske sednice inicirano zbog toga što nije usaglašen fizički obim poslovanja Direkcije, ali da Program nije sporan. Navodno, nije postojao dogovor oko konkretnih radova…“ što je ujedno i bilo obrazloženje sa Skupštinske govornice odbornika Petra Balaževića.

Kako je Direkcija zbog ove opstrukcije bila primorana da radi po principu primene ovog Programa sa njegovom verifikacijom od Upravnog odbora Direkcije na mesečnom nivou, to je bio model rada sve do 18.12.2009.g. kada je na sednici Skupšine grada Program poslovanja rada Direkcije za 2009.g. usvojen u potpuno istom obliku kao i onaj koji je skinut sa dnevnog reda sednice Skupštine u februaru 2009.g.

Toliko o Programu poslovanja i drugim pratećim dokumentima koji su uvek postojali i bili neophodna podloga za normalan rad i funkcionisanje JP Direkcija te svih drugih javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća koji su imali usvojene planove kao sastavne delove Programa Direkcije na osnovu čega su i izvršavali poslove i za to bili isplaćivani.

Posebno napominjem da je 2009.g. najnepovoljnija poslovna godina koja je sa predviđenih 1.055.000.000.- dinara u Finansijskom planu prihoda i primanja, po izvršenom rebalansu umanjena na 850.000.000.- dinara, a stvarno ostvareni, tačnije rečeno, Direkciji prikazani prihod iz budžeta bio je samo 670.000.000.- dinara, koji je nažalost predstavljao ukupan iznos sredstava kojim je Direkcija pokušavala da ostvari poslove predviđene Planom.

Kao primer, prethodno rukovodstvo u Direkciji u 2008.g. po istom osnovu prihodovalo je iz budžeta Grada tj. potrošilo iz budžeta duplo više sredstava, te samo ovaj podatak svakom realnom čoveku govori da je bilo kakva usporedba, nekad i sad, njih i mene, nerealno i neuporedivo.

Što se tiče vizije razvoja, moja najveća vizija je u činjenici, što nije praksa prethodnih godina, da sam predvideo krizu i nedostatak novca, te nisam dozvolio ugovaranje i izvršenje poslova koji ne bi mogli biti plaćeni. Zahvaljujući toj viziji, dug iza mene je mnogo manji od duga koji mi je u nasleđe ostavljeno. Naravno i moja lična potrošnja je minimalna i u usporedbi desetostruko manja od potrošnje rukovodstva iz prethodnih perioda.

Toliko o vizijama, jer sve druge vizije na koje se neki pozivaju u teoriji bi nazivali utopijom a u stvarnosti pustim željama. Smatram da sam kao direktor JP Direkcija za izgradnju grada Subotica uspeo da u datom vremenu i uslovima održim i sačuvam sistem i funkcionisanje koje mi je povereno, uz veliku pomoć a moju zahvalnost svim zaposlenima u Direkciji. Nadam se da će sve loše kod mene i moje mane, kod mog naslednika biti dobro i vrline, i da će on uspeti da „zakrpi“ sve rupe bez obzira što nema para, ili je na njima led i sneg."

JP Direkcija za izgradnju grada Subotica

direktor Jožef Jurca, dipl.ing.građ.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

58 + = 64