Plan kompleksa auto-kampa na Paliću

Auto-kamp inspirisan karakterističnom estetikom ovog kraja sastoji se od četiri prizemna objekta (sanitarni čvor, upravna zgrada sa portirnicom i restoran), kao i pratećih sadržaja (nadstrešnica, igrališta itd.).

Sastoji se od četiri prizemna objekta (sanitarni čvor, upravna zgrada sa portirnicom i restoran), kao i pratećih sadržaja (nadstrešnica, igrališta itd.).

 

(Foto: Print screen / Urbanistički projekat / Martina Vojnić Purčar)

 

Parcela na kojoj će se graditi površine je 61 a i 67 m2, a objekti će biti ukupne bruto razvijene površine 386,84 m2.

Situaciono rešenje kompleksa auto-kampa ogleda se u očuvanju postojeće šume na rubnim delovima predmetne parcele, kao i središnjem delu parcele, kako se ne bi narušila postojeća ambijentalna vrednost.

Predmetni objekti podeljeni su na dve prostorno-funkcionalne sredine sa internom saobraćajnicom koja je namenjena kao pristup parking mestima za auto-kampere.

Prvu prostorno-funkcionalnu celinu čini sanitarni čvor sa svim neophodnim sadržajima kao što su svlačionice, tuš blokovi, wc blokovi, potom upravna zgrada sa sadržajima koji su neophodni za funkcionisanje, kancelarijske prostore i prostor za sastanke sa svim dodatnim sadržajima za funkcionasenje istih. Navedeni objekti povezani su predmetnim nadstrešnicama.

Drugu prostorno-funkcionalnu celinu čini restoran, koj je odvojen jer zahteva određenu distancu od ostatka objekata. U sklopu restorana nalazi se restoranska sala, kuhinja, degažman, toaleti kao i terasa.

 

(Foto: Print screen / Urbanistički projekat / Martina Vojnić Purčar)

 

– Inspiracija za arhitektonska rešenja bila je stilizovana vojvođanska kuća sa zabatom, dvovodnim krovom i tremom. Redizajnirana ornamentika sa palićkih vila, odnosno objekata zaštićenih kulturnih dobara, implementirana je na delovima fasada u obliku modernih formi novoprojektovanih objekata. Karakterističan kolorit palićkih vila je primenjen na nova rešenja predviđenih objekata. Sve prethodne navedene karakteristike čine jedinstvenu arhitektonsku logiku i prepoznatljivost palićke estetike – navedeno je u projektu, koji je bio na javnom uvidu.

Lokacija

 

Takođe planirana je i posebna interna saobraćajnica sa ciljem neometanog kretanja do parking mesta za automobile i prostora predviđenog za smeštaj šatora.

Pristupne pešačke staze omogućuju neometano kretanje pešaka.

Ulaznu partiju u auto-kamp čini portnirnica.

Na predmetnoj parceli predviđeni su i sadržaji kao što su nadstrešnice za okupljanje, prostor namenjen za zajedničko druženje uz logorsku vatru, dečije igralište i prostor namenjen za šatore.

(Foto: Print screen / Urbanistički projekat / Martina Vojnić Purčar)

 

Predviđena su 22 parking mesta za auto-kampere (dimenzija 5x7m) sa pojedinačnim vodovodnim i elektrodistributivnim priključkom za svako parking mesto i 18 parking mesta za automobile (dimenzija 2,5x5m).

Investitor je Turistička organizacija grada Subitice, obrađivač projekta Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica, a idejno rešenje je uradio Pro-Syntesis doo Subotica.

 

A.K./eKapijaKOMENTARI

 1. Sićam se kaže:

  Plan za novi zatvor, bolnicu, klizalište, stadion itd itd.
  To je dobar business sa planovima. Kasza je devedesetih isto radio sa jednim bratskim projekt biroom. Nekoliko projekata za pozorište ,za centralnu garažu, bazen ,i razne fantazije.

 2. facebook kaže:

  Ma neće ni od ovog biti ništa

 3. Miša _Su kaže:

  Svi ovi naručeni idejni planovi i saobraćajne studije su idealno sredstvo za ispumpavanje para iz budžeta. Tehnologija je vrlo jednostavna: Zatražite i po basnoslovnoj ceni (halfe drinken, halfe Šarcu geben) platite, izradu nekakvih planskih dokumenata ili „studija“, za koje znate da će biti ostvarene „kada se za to steknu uslovi“, ili u prevodu – nikada. Pare su otišle, a vas niko ne može da prozove, pošto zbog „objektivnih“ uslova realizacija nije moguća.

 4. Zoki kaže:

  I u sve umesan DS kadar…

OSTAVITE KOMENTAR

+ 19 = 24

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 4 + 10 ?
Please leave these two fields as-is: