Poboljašnje puteva kod graničnih prelaza Bajmok i Đala

Juče u Zavodu za Urbanizan u Novom Sadu predstavljena su dva projekta za poboljšanje putne infrastrukture na graničnim prelazima Bajmok – Bačalmaš i Tisasiget -Đala. Projekt je vredan 820.000 evra, stim da sa 120.000 participira Izvršno veće AP Vojvodine, a 700.000 evra EU, preko prekograničnog IPA projekta.

Slika

Da podsetimo, IPA prekogranični program Republika Mađarska – Republika Srbija u budžetskom periodu između 2007. i 2013. godine, osnovan je sa ciljem da države učesnice, Republika Mađarska i Republika Srbija, uspostave Program zajedničkog sistema upravljanja i ima za cilj unapređenje dobrih susedskih odnosa, unapređenje stabilnosti, bezbednosti i prosperiteta od obostranog interesa svih zemalja o kojima je reč i podsticanje njihovog harmoničnog, uravnoteženog i održivog razvoja.

Projekat rehabilitacije prekograničnog putnog pravca Bačalmaš – Bajmok, obuhvata teritoriju grada Subotice i opštine Bačka Topola. Predviđeno je da se izradi kompletna projektno tehnička dokumentacija sa dozvolom za izvođenje radova za putni pravac dužine od 45 km na teritoriji opštine Bačka Topola od granice sa Republikom Mađarskom (granični prelaz Bajmok) do naselja Bačka Topola. Projekat rehabilitacije prekograničnog putnog pravca Bačalmaš – Bajmok obuhvata delove oblasti Bács – Kiskun i Severne Bačke ukupne površine 10.048 km2, 1.603 km2 u Srbiji (Subotica i Bačka Topola) i 8.445 km2 u Mađarskoj.

Slika

Drugi projekat rehabilitacije prekograničnog putnog pravca Tisasiget – Đala obuhvata teritorija opština Novi Kneževac i Čoka. Ovim projektom je predviđeno da se izradi kompletna projektno tehnička dokumentacija sa dozvolom za izvođenje radova za putni pravac dužine od 47,80 km na teritoriji opština Novi Kneževac i Čoka, od granice sa Republikom Mađarskom (granični prelaz Đala) do naselja Novi Kneževac – naselje Čoka – tromeđa Republike Mađarske, Republike Rumunije i Republike Srbije – granični prelaz Rabe. Projekat rehabilitacije prekograničnog putnog pravca Tisasiget – Đala obuhvata delove oblasti Csongrád i Severnog Banata ukupne površine 4.889 km2, od čega je 626 km2 u Srbiji (Novi Kneževac i Čoka), dok je u Mađarskoj obuhvaćena površina od 4.263 km2. Poboljšanjem prekogranične putne komunikacije će se u velikoj meri unaprediti standard stanovnika i ubrzati protok dobara, ljudi i usluga sa obe strane granice.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

8 + 2 =

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 6 + 14 ?
Please leave these two fields as-is: