Podrška za siromašne majke

Subotica je jedan od retkih gradova u Srbiji u kojem skoro deceniju postoji takozvani Materinski centar.

Maloletne i ne samo maloletne devojke koje su u drugom stanju ili su već postale majke, a nemaju uslova za odgajanje deteta, imaju na raspolaganju materijalnu, psihološku i pedagošku podršku u Domu za decu Kolevka.

Ali, ovaj vid podrške traje samo godinu dana.

usvajanje deteta

Još od 2008. godine trudnice i majke s tek rođenom decom koje imaju egzistencijalne probleme imaju pomoć. Kako bi se izbeglo njihovo razdvajanje od dece, na preporuku Centra za socijalni rad, one se smeštaju u Stacionaru za majke u Domu Kolevka.

Dok dete ne napuni godinu dana imaju materijalnu, psihološku i pedagošku pomoć kako bi se dovoljno osnažile za samostalan život s detetom.

“Sa majkama sa kojima mi ostvarimo dobre odnose, one dolaze i kasnije i vraćaju se i onda u tim slučajevim znamo da su deca ostala pored svojih roditelja, ili majki”, kaže psiholog u Domu za decu Kolevka Maja Gvozdenović.

Trenutno je zbrinuta jedna majka s detetom. Dok ona ide u školu, o detetu se brinu zaposleni u domu. Ođednom se može smestiti deset majki s decom. Ali je to najčešće jedna do dve majke. Tokom skoro decenije postojanja ove usluge bilo ih je smešteno oko tridesetak majki s decom.

“Zahtevi su daleko veći od realnih kapaciteta koje imamo. Vrlo bitan vid ovakvog načina zbrinjavanja, još uvek institucionalnog je vrlo značajan i mi pokušavamo da stvorimo što adekvatnije uslove kako bi zbrinuli što veći broj zahteva”, ističe direktor Doma Kolevka Nenad Kozomora.

Uspeh je polovičan. Neke od majki uspeju da organizuju svoj život tokom ovih godinu dana da ostanu sa svojom decom. Neke međutim ne, a ta deca bivaju usvojena ili smeštena u hraniteljskim porodicama.

 

RTVKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR