Pomoć najstarijim Subotičanima

Ove godine u Subotici će da zaživi projekat  „Kućna nega: deinstitucionalizacijom do socijalne inkluzije“. Projekat finansira Evropska unija, a predviđeno je zapošljavanje  izbeglih, interno raseljenih lica i osoba iz socijalno ugroženih kategorija. Gerontološki centar u Subotici će da zaposli 15 lica u saradnji sa filijalon Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i nekoliko majstora. Svi penzioneri u Subotici će moći da besplatno dobiju uslugu za popravke, jedino će trebati da kupe materijal. Projekt Kućne nege košta 110.066 evra i realizuje se u saradnji sa  gradom. Gerontološki cenatar u Subotici ima oko 600 korisnika, a procenjuje se da ima preko 5000 penzionera u Subotici.
.

Pored toga, Evropska socijalna mreže je formirala stručnu grupu sa ciljem da se utvrdi jasna i zajednička socijalna politika. U radu stručne grupe uključiće se predstavnik  Gerontološkog centra u Subotici kao jedini predstavnik  ne samo iz Srbije nego i sa teritorije čitavog Zapadnog Balkana.Stručna grupa ima za cilj da se oceni  uticaj koji je ekonomska kriza imala na sistem socijalne zaštite u zemljama članicama EU i zemljama potencijalnim članicama EU.U narednih deset meseci  stručnjacima iz socijalne zaštite iz drugih država će se predstaviti rezultati  rada u Subotici, kao i ideje za dalja poboljšanja u ovoj oblasti.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR