Porezi

Od prvog januara 2008. godine u nadležnost Gradske uprave – Službe za utvrđivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda Subotice spada između ostalog i utvrđivanje, naplata, kontrola i evidencija poreza na imovinu ( osim na zemljište, akcije i udele ) od fizičkih lica. Zbog tačnog i zakonitog utvrđivanja poreza na imovinu u interesu je građana i Gradske uprave Subotica da se što tačnije ažurira baza podataka na osnovu koje se utvrđuje porez, piše u obaveštenju koje je poslala pomenuta sluzžba u lokalnoj samoupravi. U toku je akcija ažuriranja baze podataka za utvrđivanje poreza na imovinu, osim na zemljište, akcije i udele fizičkih lica, koju vodi Služba za utvrđivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda Grada Subotice.Obaveštenja o navedenoj akciji zajedno sa poreskim prijavama su poslata na kućne adrese građana. Navedene poreske prijave građani mogu sami da popune za nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Grada Subotice. Zbog tačnosti podataka neophodnih za utvrđivanje visine poreza na imovinu, poželjno je da svi građani podnesu poreske prijave, a obavezno oni građani kod kojih su nastupile promene – pod promenama se podrazumevaju promene u broju članova domaćinstva i promene stanja na objektima i to ukoliko je došlo do rušenja postojećeg i izgradnje novog objekta, adaptacije i dogradnje postojećeg objekta, uvođenje vodovoda, kanalizacije, telefona, gasa, gradskog grejanja i slično, navodi se u obavesstenju.Radi pomoći pri popunjavanju prijava, aktivisti Gradske uprave će izlaziti na teren i obilaziti građane, kojom prilikom će pomagati građanima prilikom popunjavanja prijava i ukoliko je sva dokumentacija uredna i ukoliko su građani iz bilo kog razloga sprečeni, aktivisti će tako popunjene prijave predati u Službu za utvrđivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda. Aktivisti će sa sobom imati i ovlašćenje za obavljanje navedenih delatnosti koje je izdato od strane načelnice Gradske uprave.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

+ 5 = 10

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 14 + 13 ?
Please leave these two fields as-is: