Potpisan kolektivni ugovor za zdravstvo i komunalce

U Gradskoj kući danas je potpisan kolektivni ugovor između poslodavca, sindikata i grada. Time je Dom zdravlja postao je prva zdravstvena ustanova u Srbiji koja je dobila kolektivni ugovor. Isto tako, potpisan je i kolektivni ugovor za komunalnu delatnost grada Subotica, a u naredna dva meseca planirano je potpisivanje pomenutih ugovora pojedinačno za sva javna preduzeća. Kolektivni ugovor uređuje zasnivanje radnog odnosa, usavršavanje, zarade, prestanak radnog odnosa, otpremnine, sindikalno organizovanje.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR