Potrebna Uredba o emisiji za vode

Pokrajinski sekreterijat za životnu sredinu i održivi razvoj vodi brigu o životnoj sredini, posebno vodi, vazduhu, zemljištu i bioti. Pokrajinski sekretar, Slobodan Puzović je istakao da poznavanje ekološkog statusa vodnih sistema.
– Bez znanja i poznovanja prilika ne mogu da se rade projketi na merama sanacije i rekultivacije tih područja. Pravi primer su jezera Palić i Ludoš – kaže Puzović.

Slika

Subotica je najviše uradila na pitanju poboljšanja kvaliteta pijaće vode i snižavanje arsena u njoj na minimalne koncentracije, čulo se na seminaru o kvalitetu voda i sedimenata u zemlji koji se održava na Paliću. Na dvodnevnom seminaru biće reči o održivom upravljanju vodama i sedimentom u okviru upravljanja rečnim slivovima. Pored toga, prisutni će imati priliku i da se upoznaju sa modernim pristupom održivog upravljanja ekosistemom voda i sedimenata.
– Pokrajinski sekreterijat je obezbedio 30 miliona dinara za urgentne mere i izradu tehničke dokumentacije za sanaciju i revitalizaciju jezera Palić i Ludoš. Sredinom naredne godine trebalo bi da dokumentacija bude urađena i onda bi se krenulo sa konkretnim radovima na sanaciji jezera – rekao je direktor d.o.o. "Park Palić", Goran Gabrić.
U sklopu novog "ekosistemskog" načina koncipiranja propisa i regulativa kroz Okvirnu direktivu o vodama Evropske Unije, pored fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara, uvedeni su i biološki parametri, čime je okvir monitoringa proširen na sediment i biotu. Kvalitet sedimenta postaje posebno značajan tokom operacija izmuljivanja u projektima restoracije reka i revitalizacije kanala, gde je potrebno razmotriti različite opcije remedijacije i odlaganja kada su u pitanju zagađeni sedimenti.
Okvirna direktiva o vodama predviđa različite mere dugoročne zaštite vodnih resursa kroz zaštitu slivnog područja, kroz procenu karakteristike sliva, kroz monitoring površinskih i podzemnih voda slivnog područja, kroz monitoring zaštićenih područja unutar slivnog područja.
Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja preuzelo je brigu o vodama. Treba da se izradi nacrt zagađivača i donese Uredba o graničnim koncentracijama emisije.
Organizatori skupa su Prirodno matematički fakultet u Novom Sadu, “Park Palić” iz Subotice iz podršku pokrajinskog sektereterijata za životnu sredinu i ministarstva za poljoprivredu i za životnu sredinu i prostorno planiranje. Skup se završava sutra.KOMENTARI

  1. Beli kaže:

    Ovo je grozno , nečuveno , kriminal na očigled građana. Pa sto puta je već bio okrugli stol oko vode u Palićkom jezeru . Uzeše sve pare instituti , specijaliski i superspecijalisti , ministri i ministrice. Pa dosta više krađe .

    TAČNO SE ZNA ŠTA NAM JE ČINITI SA TOM VODOM I OŽIVLJAVANJEM ŽIVOTA NA VODI. Netrebaju nam više pametnjakovići. Vreme ide , jezero na očigled svih umire a cenjeni " stručnjaci " se još uvek dogovaraju sa koje strane da mu priđu.

    Zaboga građani zar vam ovo sve već nije odvratno ???????

OSTAVITE KOMENTAR