Povodom Dana ljudskih prava 2016: Ustanite za nečija prava danas

Davne 1948. Godine Generalna Skupština Ujedinjenih nacija je 10. decembra usvojila Opštu Deklaraciju o Ljudskim pravima, a zvanično 4. Decembra 1950. godine je taj datum proglašen za dan kada se širom sveta obeležava Međunarodni Dan Ljudskih prava.

ujedinjene nacije

„Kada je Generalna skupština usvojila Deklaraciju, sa 48 glasova ZA i osam uzdržanih, ona je proglašena kao “zajednički standard koji treba da postignu svi narodi i sve nacije”, prema kojoj pojedinci i društvo treba da “teži progresivnim merama, nacionalnim i međunarodnim , da se obezbedi njihovo opšte i stvarno priznanje i poštovanje”. Iako je deklaracija sa širokim spektrom političkih, građanskih, socijalnih, kulturnih i ekonomskih prava nije obavezujući dokument, postavljeno je više od 60 instrumenata ljudskih prava koji zajedno čine međunarodne standarde ljudskih prava. Danas je opšti pristanak svih država članica Ujedinjenih nacija o osnovnim ljudskim pravima utvrđenim u deklaraciji čini još jačim i ističe značaj ljudskih prava u našim svakodnevnim životima.” http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/HumanRightsDay.aspx

Povodom 10. decmebra Tim Udruženja za efektološku podršku i edukaciju TEDEF je uradilo istraživanje, bez namere da donosimo bilo kakve tj bilo koje zaključke. Cilj nam je bio da putem nestandardizovanog upitnika sastavljenog od deset pitanja koja su u vezi sa temom o ljudskim pravima i poznavanju Povelje o ljudskim pravima, evidentiramo opšte poznavanje teme kao sastavnog dela opšte kulture i informisanosti učenika osmih razreda osnovnih škola i učenika prvih razreda srednjih škola u Subotici. Zahvaljujemo se na saradnji direktorima svih škola od kojih smo dobili saglasnost pre nego što su Upitnici podeljeni učenicima, a sve u svrhu podizanja standarda obrazovanja u školama u našem Gradu.

Upitnici su podeljeni u osam osnovnih škola i u jednoj srednjoj školi. Ukupan broj učenika koji su popunili Upitnik je 396 od toga devojčica 178 i dečaka 215, jedan upitnik je popunila transrodna osoba, a dva upitnika su osobe ostale neizjašnjene za pol.

 

Istraživanje u školama je dalo sledeće rezultate:

Na pitanje br 1: Koja organizacija je donela Konvenciju o ljudskim pravima?
Tačno  je odgovorilo 20% učenika

Na pitanje br.2: Koliko ljudskih prava se navodi u ovom dokumentu?
Tačno je odgovorilo 1%

Na pitanje br. 3: Koliko država je potpisalo da će postupati po Konvenciji?
Tačno je odgovorilo 5%

Na  pitanje br 4: Koje je prvo ljudsko pravo?
Tačno je odgovorilo 21%

Na pitanje br. 5: Koje je pravo po tvom mišljenju najbitnije?
Učenici su uglavnom dali odgovore na tri osnovna prava- Pravo na život, na slobodu i na obrazovanje

Na pitanje br 6: Da li je Srbija potpisnica Konvencije?
Tačno je odgovorilo 58%

Na pitanje br 7: Koje zemlje nisu potpisale Konvenciju?
Tačno je odgovorilo 2%

Na pitanje br 8: Koliko prava se pominje u Konvenciji o pravima OSI?
Tačno je odgovorilo 0%

Na pitanje br 9:Šta znači skraćenica OSI?
Tačno je odgovorilo 26%

Na pitanje br 10: Da li znaš koje je po redu pravo na obrazovanje u Konvenciji o pravima OSI? Tačno je odgovorilo  4%

Celokupno istraživanje je dokumentovano u Udruženju za efektološku podršku i edukaciju TEDEF.  Kako bi smo izbegli moguće neugodnosti i konflikte, podaci o licima, školama i rezultatima su u vlasništvu TEDEF-a te se kao takvi mogu dobiti na  uvid u prostorijama Udruženja na adresi Nikole Kujundžića 2 u Subotici. Rezultati se ne mogu koristiti kao alat ili merilo znanja učenika. Rezultati se ne mogu tumačiti na drugačiji način, niti bez pismene saglasnosti uprave Udruženja za efektološku podršku i edukaciju TEDEF.

 

 

U Subotici, 10. Decembra 2016.                                                                           Boris Živkov,  zastupnik i aktivista TEDEF-a



KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

10 + = 12