Predstavljena Strategija MUP-a

U prostorijama Policijske uprave u Subotici održana je javna rasprava o nacrtu strategije komunikacije Minisarstva unutrašnjih poslova za period od 2010. do 2012.godine. Strategija sadrži osnovne pravce razvoja u oblasti komunikacije, a zasniva se na evropskim iskustvima. Javna rasprava će trajati mesec dana i planirano je organizovanje i javnih rasprava u vidu okruglih stolova, na kojima će Ministarstvo predstaviti Nacrt strategije i kroz dijalog sa zainteresovanim predstavnicima javnosti, dalje razviti svoju stratešku viziju.

Slika

Građane najviše interesuje kako se troši novac Ministarstva unutrašnjih poslova i kolike su plate, rečeno je na javnoj raspravi o Nacrtu strategije komunikacije MUP-a. Zakon o pristupu informacijama od javnog značaja u mnogome je doprineo da građani imaju uvid u rad policije.

Prema istraživanjima javnog mnjenja napravljen je napredak koji je MUP ostvario otvorenim i aktivnim pristupom prema medijima i javnosti. Opšti cilj strategije je bolja komunikacija sa građanima.

Nepostojanje Strategije ne znači da se u policiji ne radi, nego da treba pojačati kapacitete, rečeno je na javnoj raspravi.U okviru strategije predviđena je i bolja saradnja sa policijom zemalja iz regiona.

Javna rasprava o Nacrtu strategije će trajati mesec dana. Nakon toga se očekuje usvajanje strategije, a nakon toga akcionog plana. Očekuje se da Strategija bude usvojena 21.januara naredne godine kada i Ministarstvo unutrašnjih poslova obeležava 200.godina rada i postojanja.

izvor RTV YUECOKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

8 + = 11

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 4 + 6 ?
Please leave these two fields as-is: