Prerada sirove vode u pijaću

Subotički Vodovod je završio sa realizacijom pilot projekta za preradu sirove vode u pijaću. Prošle godine u novembru Vodovod je započeo sa realizacijom ovog pilot projekta,  ADART tehnologijom koja prerađuje sirovu vodu na biološki način, bez upotrebe hemikalija.

.

Reč je o uklanjanju arsena, gvožđa i amonijaka u postupku adsorpcije na specijalnim regenerativnim filterskim ispunama.

.

Proces uklanjanja gvožđa, amonijaka i arsena se odvija na filtrima koji su pod pritiskom sirove vode. U prvom koraku sirova voda se u aeriše vazduhom u cilju oksidacije amonijaka i gvožđa, a zatim se u prvom biološkom filteru uklanjaju ovi štetni sastojci iz sirove vode. U drugom koraku se uklanja arsen pomoću dva filtera, a radi sigurnosni, takva voda se propušta i kroz treći filter.

.

Tako, bez upotrebe hemikalija, dobijamo pitku vodu, u kojoj su koncentracije štetnih sastojaka značajno ispod maksimalno dozvoljenih prema Pravilniku Ministarstva zdravlja Republike Srbije i prema direktivama EU o kvalitetu pitke vode.

.

Ovi rezultati dobijeni su na osnovu uporednih analiza kvaliteta prečišćene sirove vode, vršenih u našoj laboratoriji, laboratoriji Zavoda za zaštitu zdravlja i nacionalnoj, holandskoj laboratoriji za ispitivanje kvaliteta pitke vode.

.

Ovim tretmanom sirove vode kao nus – proizvod, javlja se otpadni mulj koji u sebi sadrži gvožđe, a arsen ostaje vezan za filtersku ispunu i  postaje inertan, što znači da se može odlagati slobodno – bez posledica na deponiju.

.

– S obzirom da granulat ispune sadrži gvožđe, sada sa našim stručnim timom, ispitujemo mogućnost primene u tretmanu prečišćavanja otpadnih voda, tj ispitujemo mogućnosti da posluži za vezivanje fosfora, čime bi se automatski smanjila količina azota u otpadnoj vodi i što bi nam donelo značajne uštede u radu UPOV-a. Zbog ovih prednosti koje sam navela, ovaj pilot projekat ima sve šanse da preraste u primenljiv proces i ja se nadam da ćemo uskoro instalirati jedno veće pilot postrojenje, u jednom od naših prigradskih naselja, i ukoliko i njegov rad bude ovako pozitivan, ostavićemo ga kao stalno postrojenje za preradu vode. Ovaj projekat je realizovan u okviru međunarodnog projekta „EUREKA“ pod pokroviteljstvom UNESKO – IHE Instituta za edukaciju o vodi – rekla je direktorka JKP „Vodovod i kanalizacija“, Snežana Pejčić.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR