Pri kraju radovi na podnom skladištu u Aleksandrovu

Tri meseca nakon početka radova, privodi se kraju investicija firme Granolis na Bikovačkom putu.

 

Objekat kao funkcionalnu celinu čine:
• Podno skladište
• Kolska vaga i vagarska kućica
• Aspiraterska kuća
• Usipni koš
• Sušara
• Spoljno uređenje i instalacije

 

Podno skladište se sastoji iz 10 ćelija. Kapacitet jedne ćelije je 5.000 tona žitarica, vlažnosti max 14%. U podnom skladištu se planira skladištiti različite vrste zrnastih žitarica, pretežno kukuruz, pšenica, ječam, soja, suncokret i sl. Punjenje skladišta je direktno iz vozila ukoliko je vlažnost žitarica zadovoljavajuća, ili iz sušare, ukoliko je vlažnost zrna veća od dozvoljene.

 

Glavna komunikacija prema skladištu je sa severne strane. Svaka ćelija podnog skladišta ima vrata na oba kraja skladišta. Svaka ćelija podnog skladišta ima dvovodan nezavisan krov. Sa južne strane se nalazi protivpožarna saobraćajnica.

 

Stub sušare je sastavljen od samonosećih panela izrađenih od galavnizovanog čelika sa zavarenim ravnim profilima. Kapacitet sušenja je 51t/h.

 

Konstrukcija objekta su armirano betonski zidovi do visine 3,6 m, fasadni deo zida iznad AB zida obloženo panelima sa ispunom od kamene vune.

 

Krovna konstrukcija je čelična

 

Industrijska vrata su dvokrilna klizna, dimezija 450 x 450 cm. Vrata su obložena pocinkovanim limom, po obimu sa gumama za zatvaranje zazora.

 

Predviđa se ugradnja kolske vage dužine 18,0m, kapaciteta 60 t, merenje po 10/20kg.KOMENTARI

 1. Jovan Mošorinac kaže:

  Molim Vas ya kontakte vlasnika Podnog skladišta u Aleksandrovu, na Bikovačkom putu o kom sam čitao na Vašem portalu. Interesujemo se zbog poslovne saradnje.

  (https://www.gradsubotica.co.rs/pri-kraju-radovi-na-podnom-skladistu-u-aleksandrovu/)
  (https://www.gradsubotica.co.rs/podno-skladiste-zitarice-na-bikovackom-putu/)

  Hvala!

  Jovan Mošorinac, UMING, Zrenjanin
  mosorinacj@gmail.com
  062 228490

OSTAVITE KOMENTAR