Prošle godine podneta 41 pritužba na rad suda

Građani su tokom prošle godine podneli 41 pritužbu  na rad Osnovnog i Višeg suda u Subotici. Najviše pritužbi odnoslo se na sporost rešavanja predmeta. U Višem sudu kažu da su dve pritužbe bile osnovanje i da preduzete odgovarajuće mere. Pored toga, u  oktobru prošle godine je počeo sa radom Info pult u holu suda i zaposleni su u obavezi da pružaju  informacije o radu svih pravosudnih organa smeštenih u sudskoj zgradi.

.
U Višem sudu u Subotici objašnjavaju da građani imaju pravo da se obrate predsdniku suda u slučaju da smatraju da se postupak odugovlači, da je nepravilan ili da postoji bilo kakav uticaj na njegov tok. Poslovnik propisuje kratak rok od 15 dana da se postupa po tim pritužbama.

.
Šalter za informacije koji  se nalazi u holu zgrade pravosudnih organa radi od 7 i 30 do 15 časiva i 30 minuta. Građani mogu da dobiju uputstva za lakše snalaženje u zgradi, o rasporedu zakazanih sudjenja, imenima i kontaktima sa stalnim sudskim veštacima i tumačima za pojedine jezike ili načinu i mogućnostima podnošenja pritužbi na rad suda i druge informacije.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR