Prvi susret članova kluba ljubitelja muzike, filozofije i filma

Prvi susret članova Kluba ljubitelja muzike, filozofije i filma održan je u utorak, 14. maja 2019. godine, u Omladinskom klubu „Skladište“ Fondacije „Danilo Kiš“, sa početkom u 19.45. Razgovor sa članovima Kluba vodio je Dragan Krstić, profesor filozofije.

Na početku razgovora profesor Krstić je obrazložio naziv Kluba i razloge za njegovo postojanje.

Prema profesoru Krstiću, filozofija, muzika i film su tri tesno povezane sfere duha. Filozofi, počevši od Pitagore i Pitagorejaca, preko Platona, Aristotela, Dekarta, Rusoa, Hegela, Šopenhauera, Ničea, pa sve do Adorna, Vitgenštajna, Bloha i Ivana Fohta, pokazivali su veliko interesovanje prema muzici. Neki od njih su bili sasvim solidni muzičari (Ruso, Šopenhauer, Niče, Adorno, Bloh, Foht).

Osim toga, neki filozofi, poput Masima Done, filozofski promišljaju ne samo ozbiljnu muziku, tj. klasičnu muziku, već i džez i rok muziku. Uzgred rečeno, Masimo Dona je i poznati džez muzičar. Svirao je sa Dizijem Gilespijem i snimio je nekoliko albuma.

Jedan od najvećih filozofa u istoriji filozofije Artur Šopenhauer je smatrao da kada bi se pojavio čovek koji je u stanju da pojmovima objasni ono što muzika izražava tonovima, on bi nam dao istinitu filozofiju, on bi objasnio tajnu sveta i života, zato što je muzika neposredni, najviši izraz apsoluta.

S druge strane, i film je povezan s filozofijom jer može da filozofira, a on to čini tako što, kako kaže Žilber Koen-Sea u knjizi Ogled o načelima jedne filozofije filma, pred nama filozofske ideje u kadrovima stvara. Drugačije rečeno, film, kao i muzika i druge tradicionalne umetnosti, kazaće neki filozofi, može da nas dovede do bića, do apsoluta, ako je prava umetnost, a mnogi filozofi, poput Žan Pol Sartra i Romana Ingardena, smatraju da jeste. Osim toga, iako ima filmova bez muzike, danas je teško zamisliti uspešan, veliki film bez muzike. S druge strane, mnogi muzičari, raznih muzičkih žanrova, koriste scene iz poznatih filmova na svojim koncertima.

Filozofski film je forma u kojoj se sjedinjuje filozofsko, muzičko i filmsko stvaralaštvo. Amaterski filozofski film ima duboku tradiciju u Subotici. Filozofsko-filmska sekcija u Gimnaziji ,,Svetozar Marković” u Subotici je, u periodu od 2011. do 2018. godine iznedrila osam filozofskih filmova koji su poznati širom Republike Srbije. Jedan od njih (Filozof iz našeg sokaka) je osvojio treću nagradu na Drugoj reviji nezavisnih of-filmova Srbije „Srpski Holivud”. Zato je potrebno, smatra profesor Krstić, ovu tradiciju nastaviti.

S obzirom da je filozofsko, muzičko i filmsko stvaralaštvo u Subotici veoma oskudno, naročito kada su mladi autori u pitanju, članovi Kluba su se usaglasili u stavu da im je delatnost u okviru Kluba velika šansa da se bave stvaralačkim radom vezanim za pomenute tri sfere duha (muziku, filozofiju i film).

Svi prisutni članovi Kluba su izrazili želju da učestvuju u snimanju filozofskog filma. Među njima ima muzičara, montažera, kamermana i najviše glumaca. Članovima Kluba na ovom projektu pridružiće se preko leta i bivši učenici profesora Krstića koji su već učestvovali u snimanju filozofskih filmova.

Članovi Kluba su se interesovali za interaktivne filozofske i filmske tribine, razgovore sa poznatim filozofima i filmskim umetnicima, filmolozima i kritičarima, koje će se uskoro realizovati.

Neki članovi Kluba su predložili, što su ostali članovi jednoglasno usvojili, da se sledeći susreti i druženja odvijaju u formi gledanja velikih filmova iz istorije svetskog i našeg filma i razgovora o tom filmu iz perspektive aksiološke estetike i filozofije. Drugačije rečeno, posle odgledanog filma gledaoci će se naći u ulozi filmskih kritičara i filozofa. Nastojaće da odgovore na neka od sledećih pitanja: Da li je u ovom filmu estetska vrednost ostvarena bolje i potpunije nego u nekim drugim filmovima koje su nedavno gledali? Da li se za ovaj film može reći da je umetnički? Šta je to što jedan film čini estetski uspešnim filmom? Da li je za jedan film važna sadržina ili isključivo način na koji umetnik stvara, tj. način na koji je priča ekranizovana, itd.

U drugom delu druženja članovi Kluba će se potruditi da kroz film uče neku filozofsku ideju, koja se pred nama u kadrovima stvorila, i da o toj ideji, tj. tom problemu raspravljaju.

 KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR