Radionica slobodnog pokreta

Radionica slobodnog pokreta održala se danas u okviru projekta Colourful Cooperation koji se finansira kroz Interreg–IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija u Mađarskom kulturnom centru na Paliću.  Radionica je bila namenjena tinejdžerima a održana je na mađarskom jeziku.

Pokret ima veoma značajnu ulogu u dečjem razvoju jer se kroz njega artikulišu i izražavaju osećanja i misli.  Učesnici su tokom radionice ispitivali značaj pokreta, vezu pokreta i slobode, kao i pokret kao način samoizražavanja. Tokom radionice učesnici su radili  individualno i u grupi.

Agota Pap  je psiholog i integrativna psihoterapeutkinja kao i savetnica u borbi sa bolestima zavisnosti. Profesionalno iskustvo stekla je radeći sa različitim uzrasnim grupama u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, centrima za mentalno zdravlje i zaštitu dece. Redovno vodi obuke, individualne i grupne konsultacije, kao grupe za samospoznaju.

Projekat Colourful Cooperation – Raznobojna saradnja, kao što i sam njen naziv nagoveštava, jeste raznobojna, dinamična saradnja stanovništva i posetilaca pograničnog područja Mađarske i Srbije, na čije programe su svi dobrodošli. Zahvaljujući lokalnim običajima i kulturnoj raznobojnosti u jednoj od najzanimljivijih regija Evrope, na teritoriji Evroregije DKMT nalaze se županije Bač-Kiškun i Čongrad, kao i Autonomna pokrajina Vojvodina. Na ovim područjima već vekovima zajedno žive mnoge nacije, čuvajući svoju tradiciju i svoje običaje, te čineći tako svakodnevicu raznobojnijom.

Colourful Cooperation promoviše reginalne umetnike i kulturne programe i ovaj raznobojni projekat ovog meseca otvara vrata Mađarskog kulturnog centra na Paliću, budućeg mesta susreta i razmena ideja, mesta u kome će se pružati podrška regionalnim umetnicima i promovisati najrazličitiji trendovi u kulturi.

Interreg–IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija implementira se u okviru finansijskog perioda 2014-2020 Evropske unije, putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Za više informacija, molimo posetite veb-sajt programa: www.interreg-ipa-husrb.com.

 KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR