Radovi u 51.divizije

Celokupno slivno područje grada je podeljeno na dva podsliva. Veštačku vododelnicu čini železnička stanica i železnička pruga koja deli grad na zapadni i istočni sliv. Slivno područje je pokriveno sa 9 kolektora od kojih je jedan za industriju. Položaj glavnih kolektora je u principu paralelan i usmeren pravcem koji fiktira železnička pruga od severo-zapada ka jugo-istoku, gde na obali jezera Palić sve prikupljene vode prihvata prečistač otpadnih voda.

Kolektor VII se pruža Malim Radanovcem i veoma je bitan jer rasterećuje dva susedna kolektora V i VI. Sliv kolektora VII je pretposlednji po stepenu izgrađenosti kanalizacione mreže, jedino manji procenat izgrađenosti ima kolektor II.

Kolektor-7-mapa

Crvena- izgrađena trasa, Zelena – trasa u izgradnji

Nakon izgradnje kolektora VII, otvoriće se mogućnost daljeg razvoja sekundarne kanalizacione mreže u naseljima Makova sedmica i Željezničko naselje. Stoga se on trenutno produžuje duž 51.divizije od kružnog toka do raskrsnice sa Nevesinjskom ulicom. Ukupna dužina trase je oko 920 metara.

Radovi

Kolektor-7-5

Kolektor-7-4

Kolektor-7-3

Kolektor-7-2

I pored toga što se gradi kolektor VII, veoma je bitno održavati postojeće kanale i izgraditi nove. Kanal u 51.divizije je zapušten i realna je slika stanja svesti kako građana tako i nadležnih.

51.divizijeKOMENTARI

  1. stormwatch kaže:

    Da li je ovo moguce? 30 i vise godina su tamo negde stajali ti betonski profili cevi za taj kolektor, vreme ih odavno nagrizlo, ali je posao konacno krenuo da se realizuje.  

OSTAVITE KOMENTAR