Ravna stopala, kriva kičma i gojaznost

U Dečijem dispanzeru su tokom pregleda budućih đaka prvaka ustanovili da su kod dece koja upisuju osnovnu školu najveći problemi pored karijesa, ravna stopala, kriva kičma i gojaznost, što jasno ukazuje na nedostatak fizičke aktivnosti u tom uzrastu.

 

U Dispanzeru za predškolsku decu Doma zdravlja Subotica od 8. marta 2011. počelo se sa obaveznim sistematskim pregledima za upis u osnovnu školu kojim je predviđeno 1400 pregleda za ovu školsku godinu. Na poziv se odazvalo 1339, što je 390 mališana manje  u odnosu na prethodnu godinu. Pregled obuhvata klinički pregled po organskim sistemima pedijatra sa nalazima krvne slike, stomatologa, logopeda, otorinolaringogloga, a ortopeda i oftalmologa ukoliko ima indikacija za njih.

 

Kod 1338 mališana koliko se odazvalo pregledu oko 400 mališana ima karijes na jednom ili više zuba, a isto toliko ih ima  ravna stopala, naznačena skolioza ili kriva kičma u levu ili desnu stranu kog 27 dece, što se može tumačiti kao veliki problem zbog ozbiljnijih tegoba koje mogu nastati na lokomotornom sistemu i sistemu za varenje, a mogu se sprečiti. Govorne mane zabeležene su kod 65 mališana i to više kod dečaka, problemi sa vidom kod 50. Oko 44 dece bilo je pothranjeno, a 64 gojazno ili 4,7% što je bolje stanje nego lane kada je 10% dece bilo gojazno.

 

U okviru sistematskog pregleda za upis u prvi razred vrši se vakcinacija dece koja je propisana kalendarom za vakcinaciju.

 

Načelnik Službe, dr Branka Martić kaže: “Podaci ovogodišnjih sistematskih pregleda se zabrinjavajući i ukazuju da se više treba pozabaviti, kako u školi, tako i u porodici,  zdravim stilovima života, zdravom ishranom, popularizacijom sportskih aktivnosti. U vezi sistematskih pregleda, član 98 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kaže da se u prvi razred osnovne škole upisuju se sva deca koja do početka školske godine imaju najmanje 6,5, a najviše 7,5 godina. To znači, sva zdrava deca i deca sa posebnim potrebama, odnosno ona sa motornim, čulnim i psihičkim smetnjama. Odluku o tome koje dete sa posebnim potrebama će odložiti školovanje donosi psiholog i pedagog škole, učitelj i izabrani pedijatar.”KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

45 + = 47

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 12 + 3 ?
Please leave these two fields as-is: