Razgovor-za rešavanje vršnjačkog nasilja

U Osnovnoj školi "Ivan Milutinović" održava se trodnevni seminar na temu „Vršnjačka medijacija“ u okviru DILS projekta, pružanja unapređenih usluga na lokalnom nivou. Projekat nosi naziv "Partnerstvom protiv nasilja", a autor je pomenuta škola. Projekat se realizuje uz podršku Ministarstva prosvete Republike Srbije i Međunarodnog monetarnog fonda. Tokom tri dana učenici i nastavnici škola partnera osnovnih škola“Sveti Sava“ i “Ivan Goran Kovačić“ i škole domaćina, proći će obuku koja će im omogućiti da konkretnim aktivnostima u medijaciji doprinose mirnom rešavanju sukoba među decom i mladima. Nasilje se podjednako ispoljavaju i dečaci i devojčice. Dečaci više tučama, a devojčice verbalno, vređanjem, ruganjem i dobacivanjem.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

7 + 1 =

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 11 + 2 ?
Please leave these two fields as-is: