Reciklaža baterija i elektronskog otpada

Od naredne godine realizovaće se projekat sakupljanja baterija i električnog otpada u osnovnim i srednjim školama pod nazivom “Lampe na bicikle”.

 

Projekat realizuje Udruženje “Eco-Friends and Eco-Kits” u saradnju sa gradskim većem, odnosno odeljenjem vezanim za obrazovanje. U planu je sa učenici međusobno takmiče sakupljanju baterija i razvrstavanju istih.

Profesor Deneš Tot objašnjava kako treba čuvati prirodu selekcijom i reciklažom baterija. Cilj je da se što manje baterija nađe u prirodi, odnosno da koriste baterije na punjenje.

 

Na primer, sedam kilograma baterija  u prirodi je dovoljno da zagadi  56.000 litara vode u tlu.

 

Baterije i akumulatore treba vraćati

 

Upotrebljene baterije nemaju šta da traže u otpadu. Zakon obavezuje svakog od nas da ih vratimo na mesto gde su kupljene ili na neko drugo mesto gde se sakupljaju. Zašto? Pravilna reciklaža s jedne strane omogućuje da se iz otpada odstrane otrovni teški metali, ko što su kadmijum, olovo ili živa. S druge strane, na taj način se vrši povraćaj vrednih sirovina.

 

Jedna trećina nestaje u otpadu

 

Baterije čine sastavni deo naše svakodnevnice. U najrazličitijem obliku, veličini i sastavu isporučuju nam akumulisanu energiju. Kupujemo ih posebno, na primer kao baterije za domaćinstvo u uobičajenom cilindričnom obliku ili integrisane u neki aparat, na primer kao baterijske ćelije u formi dugmeta u satu ili kao akubaterije u mobilnom telefonu, laptopu ili digitalnoj kameri. Prema podacima portala ereciklaža, u  Srbiji se godišnje proda 3600 tona baterija. Okruglo dve trećine od toga se vraća i ulazi u reciklažni ciklus. Jedna trećina nestaje u otpadu domaćinstava. Na žalost!

 

Vraćanje je jednostavno i besplatno

 

Trgovina je obavezna da preuzme iskorišćene baterije. Moguće je vratiti ih svuda tamo gde se prodaju i to besplatno. U Srbiji samo na osnovu ove regulative postoje mnogo sakupljačkih mesta: trgovine na malo, robne kuće, specijalizovane radnje za prodaju foto i elektronske opreme i opreme mobilne komunikacije, pošta, kiosci i prodavnice na benzinskim pumpama. Uz to postoje i druga sakupljačka mesta koja opštine stavljaju na raspolaganje.

 

Jedno od mesta za vraćanje

Drugi život za sirovine koje se na taj način dobijaju

 

Iskorišćene baterije dospevaju u postrojenje za reciklažu. Tamo se u toku jednog višestepenog postupka hemijski i mehanički razdvajaju. Metali koji se na takav način dobijaju, pre svega cink i željezomangan prodaju se industriji kao sekundarne sirovine.

 

Punjive baterije se mogu puniti i do 100 puta. Ukoliko tih sto punjenja pomnožimo sa 35 dobrih baterija dobijamo 3.500 baterija. Kada tih 3.500 pomnožimo sa o,5 evra, koliko koošta jedna baterija, dobijamo 1.750 evra, koliko može uštedeti ako punimo, a ne kupujemo stalno baterije,rečeno je prilikom prezentacije projekta.

 

Naredne godine će se učenici međusobno takmičiti u sakupljanju baterija, ali i razvrstavanju istih. Najbolje ekipe očekuju i nagrade, kažu u lokalnoj samoupravi.

 

Reciklaža elektronskog otpada

 

Pod reciklažom se podrazumeva izdvajanje materijala iz otpada i njihovo ponovno korišćenje. Uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda od korišćenih delova ili materijala.

 

Shodno hijerarhiji pravilnog upravljanja otpadom vrši se provera ispravnosti i funkcionalnosti preuzete opreme. Proveru ispravnosti i finkcionalnosti vrši na početku procesa kvalifikovani radnik uz poštovanje propisanih procedura i pravila kojima se ispituje ispravnost. Oprema koja nije u funkciji zbog nedostatka određenog sklopa ili podsklopa, odlazi u servisni deo odakle se trebuje potrebni rezervni deo, zatim se dodatno proverava ispravnost i kao takva bezbedno se može ponovo koristiti.

 

Oprema koja je kategorisana kao neispravna, rasklapa se prema propisanoj proceduri potrebnim alatima od strane obučenih radnika. Istovremeno sa rasklapanjem vrši se sortiranje komponenti i materijala koji se dobijaju rasklapanjem elektronske opreme na sledeće grupe:

 

•   Plastika (ABS, PET, PVC, PC, HDPE, LDPE, HIPS, PP, PE, neobeležena plastika i dr.) i delovi od plastike
•   Metali i delovi od metala
•   Napajanja
•   Gume
•   Kablovi
•   Akumulatori i baterije (Ni-Cd(Nickel-cadmium), Ni-MH(Nickel Metal Hydride), Li-ion(Lithium-ion), Pb(olovne) Li-Po, piralenske baterije, alkalne baterije)
•   Ekrani (katodne cevi CRT, LCD i plazma ekrani)
•   Elektronske komponente (štampane ploče, otklonske jedinice, optičke jedinice, kartice, procesorske i memorijske jedinice i dr.)
•   Toner kasete i kertridži
•   Tekstil
•   Elektromotori
•   Drugi materijali

 

Nakon što radnici izvršene separaciju i sortiranje dobijenih materijala, vrši se tretman i privremeno skladištenje reciklabilnih i nereciklabilnih komponenti. U krugu Reciklažnog centra vrši se tretman plastike, papira i kartona, kao i kablova. Plastika se u krugu Reciklažnog centra razvrstava na nekoliko kategorija, a zatim se melje, odnosno granulira i kao takva skladišti u reciklabilni magacin, dok se papir balira pomoću hidraulične prese. Kablovi se tretiraju mašinom za skidanje izolacionog materijala, dok se određene vrste kablova u zatečenom obliku predaju ovlašćenim firmama za postupanje i tretman.

 

Komponente koje se recikliraju u Republici Srbiji (gvožđe, plastika, bakar, aluminijum, prohrom, staklo, guma, kablovi i dr.) predaju se na dalji tretman u za to ovlašćena preduzeća.

 

Komponente koje se ne recikliraju u Republici Srbiji, odlažu se u posebno označenim posudama i ambalaži u specijalizovanim prostorijama (privremenim skladištima za nereciklabilne komponente) po važećoj zakonskoj regulativi. Posle sakupljenih dovoljnih količina pojedinih komponenti vrši se njihovo pakovanje i transport za izvoz pošto u Srbiji trenutno ne postoje prerađivački kapaciteti za ove komponente.

 

 

korišćeni podaci sa portala e-reciklažaKOMENTARI

  1. gamabunta kaže:

    Projekat realizuje Udruženje „Eco-Friends and Eco-Kits“ u saradnju sa gradskim većem, odnosno odeljenjem vezanim za obrazovanje.

     

    de se može videti koliko gradskog budžeta okrune ovi kolosalni projekti od neprocenjivog značaja po okolinu? jel to svima stoji na uvid ili mora da se bunari kod ombudsmana?

  2. Ivan kaže:

    A gde to ima tih kanti za te baterije??? Osim mrava. Video neko?? Posto gore pise da ih ima svugde…

OSTAVITE KOMENTAR