Regionalna deponija po uzoru na Segedin?

Predstavnici preduzeća “Regionalna deponija” juče su sa građanima Bikova, Oroma i Kanjiže obišli sanitarnu deponiju i reciklažni centar u Segedinu, po čijem uzoru treba da se gradi deponija u Subotici. Savremene metode uvek imaju kao produkt određenu količinu otpada koji se dalje ne može obrađivati niti koristiti u druge svrhe, nego se mora deponovati. Na sanitarnu deponiju u Segedinu se dovozi sva vrsta otpada, osim opasnog otpada koji prerađuje na drugoj lokaciji. Deponija poseduje deo za kompostiranje, reciklažni centar, cetar za obradu građevinskog šuta i preradu otpadnih voda.

Stanovnici Bikova, Oroma i Kanjiže koji su obišli sanitarnu deponiju u Segedinu su zadovoljni onim što su videli. Smatraju da je na ovaj način uređena deponija prihvatljiva i za Suboticu.
– Ako bude izgrađeno kao u Segedinu biće dobro. Mi smo se pomiri da će kod nas da se izgradi deponija. Ovde je sve lepo uređeno i nadam se da će kod nas tako uraditi, jer se poštuju svi principi ekologije – rekao je Slavko Cvetićanin iz Bikova.

Sanitarna deponija i reciklažni centar se prostiru na 36 hektara, od čega 24 hektara predstavlja telo deponije. Godišnje na deponiju pristigne i preradi se 120.000 tona otpada i isto toliko se obradi u komposteru ili reciklažnom centru. Objekat u kome se donosi otpad za kompostiranje sastoji se iz tri dela: pripreme otpada za kompostiranje, kompostiranja i gotovog proizvoda koji može da se koristi kao dodatak đubrivu.
Otpad koji je namenjen za deponovanje, dovozi se na sanitarnu deponiju i odlaže na mesto pripremljeno za odlaganje. Telo deponije je izdeljeno na kasete i ćelije, čime je omogućeno fazno popunjanje sanitarne deponije. Deponija je izgrađena 1984.godine i procenjuje se da će raditi do 2040.godine. Reciklažni centar je izgrađen 1999.godine i prerađuje se papir, karton, sve vrste pet ambalaže i limenki. Godišnje se preradi oko 9.000 tona otpada koji može da se reciklira.
Pored toga, prerađuje se oko 30.000 građevinskog otpada, a na prečistaču za otpadne vode dnevno prečiste oko 60 metara kubnih vode.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

+ 12 = 13

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 11 + 2 ?
Please leave these two fields as-is: