Regionalna deponija po uzoru na Segedin?

Predstavnici preduzeća “Regionalna deponija” juče su sa građanima Bikova, Oroma i Kanjiže obišli sanitarnu deponiju i reciklažni centar u Segedinu, po čijem uzoru treba da se gradi deponija u Subotici. Savremene metode uvek imaju kao produkt određenu količinu otpada koji se dalje ne može obrađivati niti koristiti u druge svrhe, nego se mora deponovati. Na sanitarnu deponiju u Segedinu se dovozi sva vrsta otpada, osim opasnog otpada koji prerađuje na drugoj lokaciji. Deponija poseduje deo za kompostiranje, reciklažni centar, cetar za obradu građevinskog šuta i preradu otpadnih voda.

Stanovnici Bikova, Oroma i Kanjiže koji su obišli sanitarnu deponiju u Segedinu su zadovoljni onim što su videli. Smatraju da je na ovaj način uređena deponija prihvatljiva i za Suboticu.
– Ako bude izgrađeno kao u Segedinu biće dobro. Mi smo se pomiri da će kod nas da se izgradi deponija. Ovde je sve lepo uređeno i nadam se da će kod nas tako uraditi, jer se poštuju svi principi ekologije – rekao je Slavko Cvetićanin iz Bikova.

Sanitarna deponija i reciklažni centar se prostiru na 36 hektara, od čega 24 hektara predstavlja telo deponije. Godišnje na deponiju pristigne i preradi se 120.000 tona otpada i isto toliko se obradi u komposteru ili reciklažnom centru. Objekat u kome se donosi otpad za kompostiranje sastoji se iz tri dela: pripreme otpada za kompostiranje, kompostiranja i gotovog proizvoda koji može da se koristi kao dodatak đubrivu.
Otpad koji je namenjen za deponovanje, dovozi se na sanitarnu deponiju i odlaže na mesto pripremljeno za odlaganje. Telo deponije je izdeljeno na kasete i ćelije, čime je omogućeno fazno popunjanje sanitarne deponije. Deponija je izgrađena 1984.godine i procenjuje se da će raditi do 2040.godine. Reciklažni centar je izgrađen 1999.godine i prerađuje se papir, karton, sve vrste pet ambalaže i limenki. Godišnje se preradi oko 9.000 tona otpada koji može da se reciklira.
Pored toga, prerađuje se oko 30.000 građevinskog otpada, a na prečistaču za otpadne vode dnevno prečiste oko 60 metara kubnih vode.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 15 + 13 ?
Please leave these two fields as-is: