Rekonstrukcija atarskog puta u Bajmoku

Predstavnici Preduzeća za poljoprivrednu proizvodnju „Ravnica“ A.D. Bajmok i grada Subotice zaključili su, 6. novembra 2014. godine, Ugovor o donaciji putem finansiranja rekonstrukcije dela atarskog puta – ulice Rade Končara u Bajmoku.

BAJMOKco-put-od-ciglane-Dubrava-3-naslovna
Za izvođenje radova na uređenju ulice Rade Končara, ukupne dužine 3.250 metara i širine tri metra – sa mimoilaznicama, grad Subotica je od zakupa državnog zemljišta obezbedio sredstva u iznosu od 16.128.410,35 dinara (sa PDV-om) za rekonstrukciju dela atarskog puta – ulice Rade Končara – u dužini od 875 metra, dok je A.D. „Ravnica“ za sufinansiranje rekonstrukcije ulice Rade Končara u dužini od 2.375 metara obezbedilo sredstva u iznosu od 59.354.145,07 dinara, sa PDV-om.


Preduzeće za poljoprivrednu proizvodnju „Ravnica“ A.D. Bajmok je, 5. novembra 2014. godine, podnelo gradu Subotici izjavu prema kojoj izražava spremnost da učestvuje u sufinansiranju rekonstrukcije ulice Rade Končara u Bajmoku, s obzirom na to da ta ulica vodi do jedne od njenih radnih jedinica i trenutno je u jako lošem stanju.

BAJMOKco put od ciglane Dubrava 7
Grad Subotica je, posle sprovedenog postupka javne nabavke u otvorenom postupku,  28. oktobra 2014. godine, sa kompanijom „Vojput“ Subotica zaključio Ugovor o javnoj nabavci o izvođenju radova na uređenju atarskih puteva na teritoriji grada Subotice.


Radovi na rekonstrukciji ulice Rade Končara počeli su u sredu, 12. novembra.

Kabinet gradonačelnika, foto: Bajmok.coKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR