Rekonstrukcija puta Bajmok – Bačalmaš

Evropska unija je dodelila Vojvodini donaciju od oko 700.000 evra za izradu planske dokumentacije, rehabilitaciju, rekonstrukciju i pojačano održavanje dva pogranična putna pravca u ukupnoj dužini od 92,8 kilometara između Srbije i Mađarske, koje je pokrajinska vlada označila kao veoma bitne za lokalno stanovništvo i dobru međunarodnu saradnju.

 

Prvi je pravac Bačalmaš-Bajmok, dužine 45 km na teritoriji opštine Bačka Topola, a drugi je Tisasiget-Đala, dužine 47,8 kilometara na teritoriji opština Novi Kneževac i Čoka.

 

– Za rekonstrukciju putnog pravca Bačalmaš-Bajmok predviđeno je da se izradi glavni projekat sa dozvolom za izvođenje radova na rehabilitaciji postojećeg putnog pravca dužine 45 km, koji se prostire od graničnog prelaza Bajmok preko naseljenog mesta Bajmok do Bačke Topole. Ovome treba dodati i lokalni put koji povezuje naseljena mesta Bajmok i Madaraš. Ukupna vrednost projekta 558.605 evra, od čega vodećem partneru NIF ZRT (preduzeće za razvoj nacionalne infrastrukture Mađarske) iz Budimpešte pripada 158.480 evra, a našem Zavodu kao nosiocu projektnih aktivnosti sa strane Republike Srbije 400.125 evra.

 KOMENTARI

  1. Temerinac kaže:

    Lepo je što kod svake vesti ili novinskog članka stoji datum kada je napisan pa čitalac koji ptražuje net može da sazna vreme objavljene vesti.

OSTAVITE KOMENTAR

4 + 4 =

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 11 + 10 ?
Please leave these two fields as-is: