Rekonstrukcija zaštićenih objekata

Subotica ni ove godine nije uradila rekonstrukciju najznačajnijih obejkata u gradu. Nema potrebe nabrajati sve, jer kada bi to radili, ovaj tekst bi bio predugačak, dovoljno je navesti samo tri monumentalna objekta u kojima su smeštene obrazovne institucije. Objekat Tehničke škole ukrašen najsavremenijim detaljima u vidu plastične ograde crvene boje, objekat Hemijske škole kog krasi malo stariji stil ukrašavanja, u vidu drvene ograde i obejkat ukrašen najjeftinijim rešenjem, u vidu žičane ograde. Naravno, radi se o objektu u kojem je smeštena Muzička škola.

No, u ovim tekstom se nećemo baviti objektima koji po sto godina čekaju da budu rekonstruisani i osveženi jer ćemo za to imati kada, u narednih par godina sigurno, već ćemo se pozabaviti onim objektima koji ove godine doživljavaju rekonstrukciju.

Još tokom leta, krenula je rekonstrukcija objekta pored Hrvatske ambasade, a rekonstrukciju radi firma "Lomaks". Do sada je rađena krovna konstrukcija pa je objekat dobio nov krov, nakon čega će uslediti rekonstrukcija fasade i sanaciju unutrašnjeg dela objekta.

Slika

Nedaleko, u toku su radovi na nadogradnji objekta u ulici Braće Radić, koje izvodi firma "Trio domovi", a koja pored nadogradnje i sanacije krovne konstrukcije predviđaju i sanaciju fasada. Više o samom projektu na linku:
Rekonstrukcija objekta u Braće Radića br.7

Trenutni izgled radova

Slika

Slika

Prvi radovi ove godine su se desili na objektu u kom je smešten Pedagoški fakultet, u narodu poznatiji kao "Žuta kuća". Radovi su obuhvatali sanaciju dela krova i završeni su za par meseci. Na žalost, dobar deo objekta je još uvek u lošem stanju, naročito deo fasade prema ulici Maksima Gorkog koja je zbog lošeg odvodnog sistema u velikoj meri propala.

Radovi u maju

Slika

Trenutni izgled dela objekta nad kojim su vršeni radovi.

Slika

Poslednja rekonstrukcija je startovala nedavno. Radi se o objektu glavne pošte, sa čijeg su zadnjeg dela, prema ulici Ive Lole Ribara godinama otpadali delovi fasade prouzrokovani istrošenim krovom i sistemom za odvođenje vode. Radove vrši fima "Ekspres servis".

Izgled objekta u maju

Slika

Trenutni izgled objekta

Slika

Slika

SlikaKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

+ 61 = 70

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 11 + 12 ?
Please leave these two fields as-is: