Resertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom

Apoteka Subotica je 17.02.2011.godine uspešno resertifikovala sistem menadžmenta kvalitetom SRPS ISO 9001:2008. Predmet sertifikacije odnosio se na medicinsko snabdevanje lekovima, proizvodnju magistralnih preparata i edukaciju stručnog kadra. Članovi sertifikacionog tela doo Pancert Novi Sad uverili su se da uspostavljeni sistem menadžmenta kvalitetom odgovara zahtevima standarda. Konstatovano je da je došlo do pozitivnih pomaka po posmatranim parametrima usluge: povećano je zadovoljstvo korisnika i zaposlenih, smanjen je broj neusaglašenosti i realizovani su postavljeni ciljevi za 2010.godinu. Sertifikat dodeljen 25.02.2011.na period od tri godine predstavlja dokaz da kolektiv postupa u skladu sa misijom i vizijom ustanove kontinuirano radeći na unapređenju kvaliteta usluge.

SlikaKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

+ 87 = 95

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 13 + 6 ?
Please leave these two fields as-is: