Saopštenje JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje povodom natpisa u medijima

Ovim putem želimo da iznesemo bitne činjenice i razjasnimo neke navode koji su pogrešno protumačeni u natpisima pojedinih medija. Prvenstveno, pomenuta javna sednica Komisije za planove na kojoj su razmatrane primedbe na Nacrta plana detaljne regulacije centra grada Subotice-Zona II je održana prema proceduri propisanoj Zakonom o planiranju i izgradnji, i na toj sednici je predstavnik obrađivača, odgovorni urbanista Dragana Mijatović, kroz iznete stavove  obrađivača „JP za upravljanje putevima urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“,  pokazala da je Nacrt planskog dokumenta izrađen u skladu sa Zakonom i planovima višeg reda, i što je jako bitno da je ispoštovana procedura i uslovi koje je propisao imalac javnih ovlašćenja, Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture iz Subotice, a što je u dopisu potvrdio Republički zavod za zaštitu spomenika kulture iz Beograda.

Smatramo da su se naši predstavnici, odgovorni urbanisti, u toku trajanja javne sednice Komisije za planove, koja je trajala pet i po časova bez pauze, ponašali odgovorno i na krajnje stručan i profesionalan način obrazložili stavove obrađivača o čemu može posvedočiti video i audio snimak javne sednice Komisije za planove.

Komisija za planove grada Subotice je 28.01.2021. godine obavila stručnu kontrolu Nacrta plana detaljne regulacije centra grada Subotice-Zona II i konstatovala da je Nacrt planskog dokumenta urađen u skladu sa višim planskim dokumentom i u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, te je jednoglasno donela odluku da planski dokument ide u dalju zakonom propisanu proceduru, odnosno da se upućuje na javni uvid.

U toku javnog uvida  na Nacrt Plana detaljne regulacije centra grada Subotice – Zona II održanog od 08.02 do 09.03. 2021 godine pristiglo je 26 primedbi. Od ukupnog broja pristiglih primedbi dvadeset primedbi je bilo na plansko rešenje. Ostale primedbe nisu se odnosile na stručnu sadržinu, dve su se odnosile na Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na zaštitu životne sredine, a jedna na slovne greške. Van zakonskog roka stigla je peticija građana o uređenju ulice Petra Drapšina, ali je ipak uzeta u razmatranje u skladu sa Pravilnikom o radu Komisije za planove grada Subotice.

Najveći broj primedbi, kao i pomenuta peticija građana, odnose se na zaštitu planom obuhvaćenog dela prostorne kulturno-istorijske celine od velikog značaja, na planiranu izgradnju u Ulici Petra Drapšina, budući izgled planiranih objekata, (spratnosti, oblikovanje objekata naročito krovova, materijalizaciju, ulične fasade…) što je sve definisano u Detaljnim  merama zaštite urbanih i fizičkih struktura za deo prostorno kulturno-istorijske celine obuhvaćene planom detaljne regulacije – zona II koje je izradio MZZSK iz Subotice (broj: 386-2/12 od decembra 2020), a koje je obrađivač plana „JP za upravljanje putevima urbanističko planiranje i stanovanje“ u skladu sa zakonskom obavezom u celosti ugradio u predmetni Nacrt PDR-a.

Republički zavod za zaštitu spomenika kulture iz Beograda, kao nadređena ustanova zaštite, u svojoj primedbi navodi da predmetne Detaljne mere zaštite, koje je sačinio Međuopštinski zavod za zaštitu kulture iz Subotice, su doslovno prenete u Nacrt PDR-a, ali da su one u suprotnosti sa osnovnim principima zaštite kulturnih dobara.

Jedan od glavnih ciljeva izrade PDR-a je stvaranje planskog osnova za budući razvoj grada, prvenstveno baziranog na principima očuvanja prostorno kulturno-istorijske  celine od velikog značaja, kao i svih pojedinačno zaštićenih objekata koji su obrađeni u sklopu Detaljnih mera zaštite koje je izradio Međuopštinski zavod za zaštitu kulture iz Subotice.

Odgovorni urbanista je za predlog građana da se Ulica Petra Drapšina uredi poput beogradske Skadarlije rekla da je lep, ali ne i realističan.  Ovaj predlog bi se mogao realizovati kada bi grad kupio sve parcele i objekte i  uredio sa sadržajima gradske kafane, restorani, prodavnice rukotvorina, suvenira, knjižare, stari zanati i sl. Planom detaljne regulacije definišu se namene objekata kao i moguće kompatibilne namene budućih objekata.

Ulica Petra Drapšina svakako ima karakterističnu atmosferu tako da su urbanisti zadržali prepoznatljiv organski formiran krivudavi profil ove ulice kao i postojeću planimetriju blokova – urbanu matricu  (što važećim regulacionim planom nije učinjeno), te definisali namene objekata sa obaveznim poslovnim sadržajem u prizemljima objekata u cilju stvaranja identiteta prostora koji je realan i u praksi izvodljiv. To ne znači da su urbanistički parametri definisani u planu proistekli  iz jednoznačnog ekonomskog aspekta  koji je veoma bitan nego su proistekli kao rezultat višeznačnih aspekata društvenih, socioloških, ekoloških, ambijentalnih, tehničko- tehnoloških i drugih aspekata. Naravno da nijedan objekat koji je u detaljnim merama zaštite valorizovan kao zaštićen nije planiran za rušenje, kako u ovoj ulici tako ni čitavom prostoru koji obuhvata plan.

Nakon sagledanih svih primedbi na zatvorenoj sednici Komisije za planove, stav Komisije za planove je bio da se uvaži primedba Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Beograda, kao nadređene ustanove zaštite, da je potrebno izraditi nove Detaljne mere zaštite koje će biti dostavljene obrađivaču plana kako bi ih ugradio u novi Nacrt PDR-a, odnosno sa njima u celosti uskladio i samo plansko urbanističko rešenje. Nove Detaljne mere zaštite se u toku izrade moraju uskladi sa Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Beograda.

Novi Nacrt planskog dokumenta će, u skladu sa Zakonskom procedurom, a nakon obavljene ponovne stručne kontrole Komisije za planove, biti upućen na javni uvid, odnosno u dalju proceduru.

Potpuno je jasno da, slično i kao kod plana za ulicu Braće Radić, problem se desio zbog neusaglašenosti i loše komunikacije između ustanova zaštite kulturnih dobara, a da su u oba slučaja obrađivač plana („JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“) i nosilac izrade plana (Sekretarijat za građevinarstvo) postupili u skladu sa Zakonom i propisanim procedurama.

Na kraju ostaje samo da se zapitamo sa kojim ciljem je napisan tekst u „Politici“ (od dana 20.03.2021.god.) koji iznosi niz neistina na račun „JP za upravljanje putevima urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica, kao i odgovornog urbaniste na predmetnom PDR-u?

              JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje SuboticaKOMENTARI

 1. Vlada kaže:

  Puno reci, a nista sustinski receno. Cuj, za drapsinovu su zadrzali krivudavi profil ulice! Izgleda da je neki genijalac hteo da je ispravlja pa su oni eto zadrzali krivudavi profil i spasili grad, i to u skladu sa zakonom. Komedija.

 2. Anonimni kaže:

  Svašta se krije iza “u skladu sa zakonom”!

 3. Maja kaže:

  Očigledno su SVM i njihovi poltroni pokušali na sve načine da svale svu krivicu i neprofesionalnost oko izrade PDR na JP, ali ono što je realno i svima jasno jeste da je njihov kadar (SVM) u Zavodu za zaštitu spomenika kulture malo više napravio propust i nije bio usaglašen sa Republičkim organom po pitanju uslova i mera zaštite.

 4. Nevenkaaa kaže:

  Znači zapravo najveći problem pravi to što MOZZSK ne sarađuje sa RZZSK i onda ljudi koji rade svoj posao u skladu sa pravilima koje izda MOZZSK ne rade dobro i na njih se ospe paljba a onda se za tri dana ispostavi da su oni posao odradili baš tako kako PRAVILA NALAŽU ali su krivi što nisu vidoviti da je saradnja između zavoda na nuli.
  Pitam se kakav to stručni kadar radi u zavodu i da nisu to Balintovi stručnjaci koji skidaju odgovornost sa sebe i prebacuju je na druge kao što to rade inače!?

 5. miklos kaže:

  U ovom JP odavno je trebalo da udje Tuzilastvo za organizovani kriminal i policija da proceslja dokumenta oko namestenih tendera za zimsku sluzbu odrzavanja puteva, rekonstrukciju pojedinih raskrsnica u gradu, fontane i kanalizacije na Palicu.

 6. Jovan kaže:

  @ miklos. Istina je ,treba proširiti istrage za preparcelizacije vlasništva privatnih osoba bez njihove saglasnosti. Prepalcelizaciju su radili privatni geometri koji su ulazili u te nekretnine krišom kada vlasnici nisu bili kućili su bili na radno mestu. Sve te radove su naručivani iz Subotičkog Zavoda za upravljanjem gradom. Koliko je sve to koštao poreskim obveznicima grada samo možemo nagađati…

 7. Treba geadda resi sta ce sa tim ruševinama kaže:

  Sve experti i komentari sve znaju a neznaju nista.
  Istina ovi sto pisu ove e novine da razmišljam sle sta pisu niko ih ne razume.

 8. Petar G. kaže:

  A vi ste ti što upravljate putevima?
  Bando. Na šta vam liče subotičke saobraćajnice.
  Harambašićeva je toliko uništena da komotno možete da je proglasite za pešačku zonu. Ili još bolje za poligon Sagmajsteru i onima što kvadovima riju Kelebijsku šumu.
  Kako upravljate putevima to vidimo u bukvalno svakoj gradskoj ulici. Čisto sumnjam da bolje od toga radite urbanističko planiranje…

 9. љ kaže:

  Koliko istine u jednom saopštenju da boli.. sramno je zapravo šta se valja iza brda.. izdaja i podmetanje nazovi koalicionog partnera ..

 10. Predrag kaže:

  Da ne bi svi mi ovde mnogo tupili, samo treba da se udje u katastar i vidi ko je pokupovao vecinu parcela u ovom famoznom centru i bice vam sve jasno. Necu da ih navodim sad ovde da mi ne bi banovali komentar. Sve su to puleni svm a i sada traze da se plan prilagodi njihovim zeljama. Ko ne veruje neka ode na net u katastar, sve je javno dostupno koga stvarno interesuje.

 11. Mecca kaže:

  Ovo saopštenje je preopširno i nerazumno. Da probamo da sažmemo i pojednostavimo. Tema ovog saopštenja su aktivnosti vezane za izradu Nacrta plana detaljne regulacije centra grada Subotice – Zona II.
  Naše JP za upravljanje putevima i …. konstatuje kako su se u izradi Nacrta vodili zakonskim rešenjima, kako su sve specifičnosti regulisanog prostora uzete u obzir i kako su razmatrali sve podnete primedbe. Tako napravljen Nacrt šalju na uvid nadređenoj instituciji (Republički zavod za zaštitu spomenika kulture), a ova im vrati nazad Nacrt sa instrukcijom da napravite novi. Što zanči da ovaj koji je bio predmet javne rasprave ne valja ništa.
  Rukovodioci iz našeg JP se žale na pogrešna tumačenja u medijima, a Republički zavod ocenio Nacrt sa kečinom i traži izradu novog. Izgleda da tumačenja u medijima nisu bila pogrešna, ali zato ovi iz JPa nastavljaju da nas zejebavaju kroz svoja saopštenja.

 12. Bar nesto kaže:

  Moze nam neko opsirno napisati ko je i kojim povodom srusio staro kupatilo u Drapsinovoj ?

 13. Croat kaže:

  mecca hvala na jasnom i jednostavnom prevodu 🙂

 14. S&S kaže:

  Znači peticija gradjana je uzeta u razmatranje ali ništa nije uvaženo. Utisak je da oni koji su to ,,razmatrali,, nisu gradjani ovog grada. bar se tako ponašaju. Gradjanima su poručili da ne potpisuju peticije dok su oni na vlasti. No, ni njihova neće goriti do zore.

 15. Nikola kaže:

  Mecca, tvoj komentar znaci da nisi ni procitao saopstenje ili ga nisi uopste razumeo. Ajd ispocetka pa opet iskomentarisi

 16. MikiM kaže:

  Ma da, vi ste nevinašca i sve ste radili po zakonu, a drugi su krivi. Kako da ne?! Vaše planiranje grada se zasniva samo na tome kako ugurati milion zgrada u centar grada.

 17. YU kaže:

  DIREKTOR OTIŠAO
  VD DIREKTORA
  OGNJEN GOLUBOVIĆ, MAST.INŽ.GRAĐ .SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA
  RUKOVODILAC SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA Marjanov Milan, dipl. inž.saobr.-master SLUŽBA ZA URBANISTIČKO PLANIRANJE RUKOVODILAC SLUŽBE ZA URBANISTIČKO PLANIRANJE Andrić Petar, dipl.inž.arh. SLUŽBA ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO – TO SU ONI
  RUKOVODILAC SLUŽBE-IZVRŠNI DIREKTOR ZA FINANSIJE, PRAVNE POSLOVE I STANOVANJE Popić Jugoslava, mast.ekon.

OSTAVITE KOMENTAR