Sekopak dobio "Zelenu tačku"

Sekopak, organizacija za upravljanje ambalažnim otpadom, potpisala je 15. aprila 2010. godine ugovor o sticanju prava na korišćenje znaka "Zelena tačka" sa organizacijom Pro Europe.

Pro Europe je panevropska organizacija koja okuplja oko 150.000 kompanija kroz evropske sisteme za ponovno iskorišćenje, a "Zelena tačka" je njihov finansijski simbol. Ovaj simbol govori o tome da je za ambalažu koja tu oznaku nosi plaćena nadoknada za njeno zbrinjavanje nakon upotrebe. Kompanije će na ovaj način delom finansirati posao sakupljanja, sortiranja i reciklaže i ponovnog iskorišćenja ambalažnog otpada u skladu sa srpskim zakonima i demonstrirati svoju odgovornost prema životnoj sredini.

Sekopak je kompanija koja je postala vodeći snabdevač usluga u oblasti upravljanja ambalažnim otpadom. Ona nudi svoje usluge pre svega srpskoj privredi i državi, zatim lokalnim samoupravama i komunalnim službama, kao i ostalim zainteresovanima. U toku ove godine, Sekopak je sklopio ugovore sa gradovima Leskovac, Niš, Čačak, Subotica, Sombor i mnogim drugima o uvođenju sistema za upravljanje ambalažnim otpadom u njihovim opštinama.

E kapijaKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR