Skupština

Na 16.-oj sednici skupštine grada Slavko Parać iz Demokratske stranke izabran je za predsednika Skupštine grada Subotice, a Čaba Šepšei iz Demokratske stranke Vojvođanskih Mađara za njegovog zamenika. Najviše rasprave se vodilo oko objedinjenih tačkaka koje su se odnosile na smenjivanje članova upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća iz redova Saveza vojvođanskih Mađara i postavljanje novih.
Odbornici Saveza Vojvođanskih Mađara istakli su da su smenjena 34 člana upravnih i nadzornih odbora sa mađarskim imenom i prezimenom, a postavljena su četiri. Ištvan Pastor je rekao da bi se trebalo zapitati da li će na sledećoj sednici doći do smenjivanja direktora javnih komunalnih preduzeća iz njihovih redova. Gradonačelnik Subotice je na to odgovorio da su članovi smenjeni zbog političke, a ne neko druge pripadnosti i da je reč o pukoj slučajnosti. U gradskom parlamentru pozicija broji 43 odbornika iz redova, Demokratske stranke, G 17 +, SPS, BSV, DSHV, DSS i DSVM.Odbornici gradskoj parlamenta na 16.sednici izabrali su Slavka Paraća za predsednika, a Čabu Šepšei za zamenika lokalnog parlamenta sa 42 glasa.Odbornici su danas usvojili i Pravilnik o dodeli sredstava sredstvima informisanja, kao i finasiranju i sufinasiranju kulturnih manifestacija. Usvojen je I završni račun budžeta. Na dnevnom redu bilo je 40 tačaka.

izvor: yuekoKOMENTARI

  1. lena kaže:

    Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su odluku da gradsko priznanje "Doktor Ferenc Bodrogvari" ove godine dobije muzički urednik Vladimir Miletin, filmski stvaralac Stipan Milodanović i profesor muzike Gabor Bunford. Ovo priznanje dodeljuje se kulturnim stvaraocima do 40 godina starosti, a uručuje se 22. juna, na dan rodjenja Ferenca Bodrogvarija.

OSTAVITE KOMENTAR

4 + 2 =

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 3 + 7 ?
Please leave these two fields as-is:

Skupština

Danas je održana 15.sednica Skupštine grada Subotice. Na dnevnom redu je bilo 28 tačaka, a odbornici su usvojili programe poslovanja javnih preduzeća: “Stadiona”, “Čistoće i zelenila”, “Direkcije za izgradnju grada”, “Privredno tehnoloških parkova u Subotici”, “Radio Subotice” i Turističke organizacije Subotice. Odbornici Saveza Vojvođanskih Mađara najviše su kritikovali rad javnih preduzeća, jer se izdvaja dovoljno novca za prigradske mesne zajednice. Usvojen je i program Fonda za zaštitu životne sredine i zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za ovu godinu. Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su program Fonda za zaštitu životne sredine u iznosu od skoro 94 miliona dinara. Iz budžeta od ekoloških taksi je obezbeđeno 50 miliona dinara, a pored toga iz prethodne godine preneto je oko 44 miliona dinara, što predstavljaju već ugovorene obaveze kao i 7 miliona za sada neraspoređenih sredstava. Odbornik Saveza Vojvođanskih Mađara, Endre Čuso je istakao da smatra da je 93 miliona dinara za ekologiju previše i da ukoliko se taj novac utroši namenski Subotica će biti najčistiji grad.
– Ja kada sam tražio novac za čišćenje divljih deponija nije bilo, a sada vidim da nisu utrošili sav novac- kaže Čuso.
Tokom prepodneva pojedini odbornici Saveza Vojvođanskih Mađara su tvrdili da grad ne brine dovoljno o prigradskim naseljima. Ne izdvaja se dovoljno novca za sportske terene, izgradnju komunalne infrastrukture i čišćenje naselja. Na šta im je član GV za omladinu i sport, Nemanja Simović taksativno nabrojao koliko je terena izgrađeno i koliko se ulaže u sport u gradu. Odbornici SVM-a su zamerili na tonu kojim se obraćao Simović. To je bila i jedina zamerka na njegovo izlaganje. Bilo je pritužbi i na plan i program Čistoće i to oko finansijskog plana.
Direktor Javnog preduzeća “Direkcije za izgradnju grada”, Josip Kovač Striko je istakao da su mesnim zajednicama dostavili šta planiraju da rade ove godine. Većina naselja nema potrebnu tehničku dokumentaciju za izgradnju puteva i infrastrukturu i Direkcija je izdvojila milion i 500 hiljada dinara u tu svrhu. Odbornici lokalnog parlamenta nisu doneli odluku o izradi Plana detalne reguulacije za prostor oivičen ulicama Maksima Gorkog, Beogradskog puta, Blaška Rajića i Senćenskog puta. Nedostajalo je za većinu dva glasa. Raprava se vodila i oko odbornika Čuso Endrea i zamenika predsednika SK, Slavka Paraća jer je Čuso tvrdio da je Parać povredio poslovnik što nije dao da Čuso diskutite o Čistoći, iako su odbornici izglasali da poslovnik nije povređen.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

+ 88 = 95

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 10 + 11 ?
Please leave these two fields as-is:

Skupština

Zasedanje lokalnog parlamenta zakazano je za četvrtak u 9 časova. Na dnevnom redu biće tačke koje se odnose na osnivanje Gradskog kulturnog centra "Danilo Kiš" od naredne godine, o ukidanju fondacija “Fokus” i "Neven", kao i predlog odluke o davanju u zakup poslovnog prostora kojom se detaljno regulišu uslovi, način utvrđivanja visine zakupnine, postupak davanja u zakup i korišćenje gradskog poslovnog prostora. Pored toga biće i tačke koje se odnose na usvajanje rada Javnih komunalnih preduzeća.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

1 + 3 =

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 14 + 5 ?
Please leave these two fields as-is: