Spaljivanje lekova sa isteklim rokom

Apoteka u Subotici pokrenula je prekogranični projekat sa farmaceutskim Institutom iz Segedina, za uništavanje lekova kojima je prošao rok trajanja.
Stari lekovi će biti prikupljani od građana, apoteka i farmaceutskih kuća, uskladišteni na bezbednom mestu, a onda izvezeni u Segedin gde bi bili uništeni u njihovoj peći za spaljivanje.

Lokalna samouprava u Subotici obezbedila je prostorije za skladištenje lekova. Samo prošle godine u magacinu subotičke apoteke na lageru je bilo više od 670 kilograma lekova kojima je istekao rok trajanja.

U apoteci u Subotici kažu da se planira da se u Subotici sakupljaju i skladište lekovi sa istekom roka trajanja, kao i sa područja Severobačkog okruga, a u Segedinu bi moglo biti uništeni, jer tamo postoji postrojenje za uništavanje farmaceutskog otpada čiji se kapaciteti nedovoljno iskorisćeni.

Slika

Srbija već duži period kuburi sa skladištenjem i uništavanjem lekova kojima je prošao rok trajanja. Procenjuje se da je u Srbiji, trenutno lagerovano oko 200 tona farmaceutskog otpada, odnosno lekova kojima je istekao rok upotrebe. Ovaj problem nije ni malo jednostavan za rešavanje, jer Srbija još nema spalionicu za uništavanje industrijskog i medicinskog otpada u koji spada i farmaceutski.

Zato se farmaceutski otpad najčešće izvozi u Mađarsku i Austriju na spaljivanje, a njegova klasifikacija, transport, carinjenje i sam postupak uništavanja koštaju puno. Zavisno od vrste otpada, cene su različite i kreću se u rasponu 1,5 do 6 evra po kilogramu.

Izvor: TanjugKOMENTARI

  1. lena kaže:

    Ovu vest je po običaju prepisao Tanjug prepisao od reči do reči sa sajta yueko televizije. Ono što se treba još reći je da lekove kojima je istekao rok trajanja, kao i sav drugi opasan i medicinski otpad treba da se bacaju u konterjere crvene boje. Za par dana će i subotička apoteka dobiti takve kontejnere, tako da će građani moći lekove kojima je istekao rok trajanja da bacaju i u njih ili da odnesu u najbližu apoteku koji će dalje postupati po propisu sa njima.
    Sa druge strane, ovaj problem u našoj zemlji nije rešen na pravi način i pomoćnik ministra za životni sredinu i prostorno planiranje, Aleksandar Vesić je rekao da se u narednom periodu dok planira izgradnja postrojenja za uništavanje lekova koji više ne mogu da se koriste, kao i drugog farmaceutskog otpada.
    – U Srbiji ne postoji postrojenje kojim se zbrinjava farmaceutski otpad. Spalionicu koju budemo gradili neće biti klasična, nego neko postrojenju putem recimo plazma tehnologije, ili nekom drugom termičkom obradom da se uništavaju lekovi. Naravno postupak uništavanja lekova bi bio u skladu sa svim standardima EU. Mi smo usvojili novi Zakon o upravljanju otpadom i jasno je definisano kako da se postupa sa medicinskim i farmaceutskim otpadom, kao i koje su odgovornosti proizvođača. Oni su dužni da otpad izvoze, za sada Segedin ili Beč na uništavanje.

    Sandra Iršević

OSTAVITE KOMENTAR