Šta ovde nedostaje?

Za sto godina koliki je vek subotičke Gradske kuće, promenilo se nekoliko država, režima i društveno političkih uređenja. Svako vreme je ostavilo neki svoj trag, nešto je oduzeto, nešto je dodato, da bi stoti rođendan ova kuća dočekala doterana najbliže onom izgledu koji je imala na početku svog postojanja.

Sve promene o kojima je ovde reč, odnose se na simbole i državna obeležja. Najpre su posle I svetskog rata znamenja Ugarske i crno žute monarhije zamenila ona kraljevine Jugoslavije. Za vreme okupacije, na snazi su simboli Hortijeve Mađarske a posle rata, mađarski grbovi i krstovi su prekrečeni i oslikani komunističkom ikonografijom.

 

Vitraži sa kraljevima zaklonjeni su zavesom (1969. godina)

 velika vecnica

Osamdesetih godina pa do početka devedesetih, sve je vraćeno u približno originalni izgled. Jedino je možda ovaj detalj ostao zaboravljen.

Na ulazu u Gradsku kuću iz pravca Socijalnog, na kamenom zidu iznad čeličnih vrata, jedna levo a druga desno, stoje dve „vinjete“ za koje bi posmatrač rekao da su ukrasi za sebe.

gradska kuca 1

Tek uvidom u stare fotografije saznajemo da su one samo okviri za kamene grbove koji su tu postavljeni 1912. godine. Iako isklesani u kamenu, njihov vek trajanja je bio svega šest godina. Nova uprava je preko njih stavila table sa svojim grbom.

1913. godine

ulaz-1912-1913

1936. godine

gradska kuca 2

Do danas se izmenilo više državnih grbova ali ovi kameni detalji više nisu pratili dešavanja na istorijskoj pozornici.

gradska kuca 3

LanskyKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR