Štićenici prerasli „Kolevku”

U Domu za decu i omladinu ometenu u razvoju „Kolevka” trenutno brinu o 168 dece koja će ostati štićenici ustanove do 27. godine. Upravo to je jedna od najvećih promena u radu ove kuće, kako je predviđeno Zakonom o socijalnoj zaštiti i uspostavljenu mreža socijalnih ustanova u Srbiji. Nenad Kozomora, direktor „Kolevke”, kaže da je ovo nova situacija i za njih, jer su do sada brinuli o deci do 12. ili 14. godine, kada su premeštana u druge centre. Rad sa starijim korisnicima donosi nove izazove i probleme koje treba rešavati, od smeštajnih mogućnosti do stručnog rada pedagoga, psihologa i defektologa.

dom-Kolevkla

– Trenutno imamo osmoro dece više nego što su naše smeštajne mogućnosti. Mladim ljudima koji ostaju ovde do 27. godine potrebno je i više prostora, ali i novi sadržaji. Naši korisnici su osobe sa višestrukim smetnjama, tako da jedno dete ili mlada osoba nosi sa sobom i mnogo problema, a naš zadatak je da to rešavamo – kaže Kozomora.

Deca koja su ovde smeštena dolaze iz čitave Srbije i najčešće je reč o osobama sa Daunovim sindromom, neretko sa kardiološkim i neurološkim problemima. Veliki broj korisnika ima i neku psihijatrijsku bolest, a gotovo polovina njih su ležeći bolesnici.

– Mi imamo 80 medicinskih sestara, lekara, psihologa, pedagoga-defektologa, četvoro vaspitača, a samo njih bi trebalo da imamo dvostruko više. Osim toga, angažovali smo i spoljne saradnike poput dečjeg neuropsihijatra, kardiologa, neurologa – navodi Kozomora.

Vladanka Pavlović, specijalni pedagog i koordinator stručnog tima u „Kolevci”, objašnjava da je vremenom ovim mladim ljudima potreban sve veći prostor, ali i nove vrste aktivnosti. – Imamo senzornu sobu, fizikalni kabinet, radionice za likovno i muziku, informatički kabinet prilagođen za ovu populaciju, a potrebno nam je još da organizujemo nove radionice kako bismo što više ih zaokupili, i o tome razmenjujemo iskustva sa drugim sličnim institucijama – kaže Pavlović.

Osim sa decom koja su ovde na stacionaru, „Kolevka” ima i dnevni boravak za subotičku decu sa 25 korisnika do 18 godina, kao i 40 osoba u boravku za odrasle sa smetnjama u razvoju. Smeštaj u „Kolevci” traže iz čitave Srbije, ali direktor Kozomora kaže da njihov najstariji korisnik ima trenutno 18 godina, što znači da u ovoj ustanovi neće biti slobodnih mesta u narednim godinama.

Uz samu ustanovu upravo je završen novi objekat za smeštaj oko 20 dece-migranata bez roditeljske pratnje, koji je izgrađen donacijom švajcarske vlade. – Uz podršku Ministarstva za socijalni rad, koje će obezbediti angažovanje ljudi u ovom centru, mi ćemo tu smeštati maloletne migrante, a po završetku migrantske krize, ovaj objekat bismo mogli i mi da koristimo – ističe Kozomora.

Međutim, smeštaj dece i mladih ometenih u razvoju u narednim godinama trebalo bi potpuno da se promeni. Kozomora objašnjava da od 2018. do 2023. godine „Kolevka” treba da preraste u regionalni centar za porodični smeštaj.

– To je oblik koji je prilagođen životu dece u biološkoj porodici. Praktično, ovaj objekat bi, građevinskim intervencijama, trebalo da omogući stanovanje grupama od pet do sedam mladih u uslovima koji su najpribližniji porodičnom smeštaju, da imaju veći komfor i privatnost, uz naravno prisustvo mentora. Predviđeno je da u Srbiji bude sedam ovakvih regionalnih centara, i da mladi budu u mestima bližim njihovim roditeljima. To, takođe, znači i da bi ovde moglo da se smesti upola manje dece nego do sada, od 80 do 100 dece – kaže Kozomora.

 

POLITIKAKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

5 + 4 =