Subotica: “Dan otvorenih vrata” za buduće studente

Visoke škole i fakulteti počeli su “bitku” za privlačenje pažnje budućih maturanata. Manifestacijama “otvorenih vrata” pokušavaju da ih ubede da baš kod njih podnesu konkursnu dokumentaciju, odnosno da im pomognu u odabiru pravog smera. Jedna takva manifestacija održana je na Visokoj školi strukovnih studija u Subotici na kojoj obrazuju vaspitače, trenere, medicinske sestre i nutricioniste.

Savremeni trener nije samo onaj ko bira tim i postavlja taktiku. Trener je za mladog sportistu autoritet, uzor i model, najuticajniji faktor koji kroz odnos sa mladim sportistom i pedagoški deluje na razvoj moralnih vrednosti, socijalnih veština i radne discipline sportiste. A kako to postati – to su mogli da vide učenici završnih razreda srednjih škola na Danu otvorenih vrata Visoke škole strukovnih studija u Subotici.

RTV

“Naši svršeni studenti trenerskog smera mogu da potraže svoju budućnost i u nekoj od razvijenijih zemalja Evrope, a i isto tako da svoje znanje ovde vrlo lepo primene”, kaže jedan od predavača dr Sandra Vujkov.

Trener je jedno od nekoliko zanimanja za koje se mladi mogu školovati na ovoj ustanovi. Tu su i strukovni studijski programi za obrazovanje medicinskih sestara, nutricioniste-dijetetičara, kao i vaspitača. Zainteresovani srednjoškolci mogli su da vide kako izgleda jedan nastavni dan na ovim programima.

“Mi podstičemo naše studente na kreativnost i na inicijativu i na preduzetnički duh. Tako da je negde naša ideja da studenti preuzmu, nakon naših studija, da preuzmu odgovornost i da menjaju društvo i državu u svoju korist”- ističe saradnica za odnose sa javnošću Gordana Vukov Ciganjik.

Na svim programima postoje i budžetska mesta, a prednost je što neki od njih mogu da se pohađaju i na mađarskom nastavnom jeziku.

 

RTVKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR