Subotica: Nasilje u porodici u blagom porastu

U znak sećanja na sestre Mirabel iz Dominikanske republike, koje je brutalno ubio diktator Rafael Trujiljo,1999. godine Ujedinjene Nacije su potvrdile 25. novembar za Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

U susret tom datumu subotički Centar za socijalni rad objavio je da je od početka godine do 20. novembra nasilje u porodici u porastu za tri odsto.

U Centru za socijalni rad Grada Subotice u posmatranom periodu evidentirane su 452 žrtve nasilja u porodici i u odnosu na isti period 2017. godine broj evidentiranih žrtava je u blagom porastu od tri procenta, jer je iznosio 439. I dalje, najčešće žrtve nasilja u porodici su ženskog pola i to 73,7 odsto, dok  je muški pol zastupljen u procentu od 26,3.

U saopštenju Centra za socijalni rad se navodi da od ukupnog broja evidentiranih žrtava nasilja u porodici najveći broj je u starosnoj kategoriji odraslih lica, i to 264 lica.

Značajan je i broj dece evidentirane kao žrtve nasilja u porodici –  92 dece, ili 20,4 odsto ukupnog broja žrtava nasilja. U odnosu na prethodnu godinu primećuje se smanjenje broja dece i porast broja odraslih žrtava nasilja. U najvećem broju slučajeva prijavu nasilja u porodici Centru za socijalni rad podnosi policija ( 64,6 odsto) , dok je znatno manje prijava nasilja od strane samih žrtava i srodnika, navodi se u saopštenju Centra za socijalni rad Subotica.

Statistika kaže da se nasilje u porodici najčešće prijavljuje se telefonskim putem ( 61,7 odsto), zatim pisanim putem ( 21,2 odsto), neposredno (16,8 odsto), a samo u jednom slučaju nasilje je prijavljeno elektronskim putem. Na 43,1 odsto prijava nasilja u porodici reagovalo se neodložno u roku od 24 sata, a na 50 odsto prijava reagovalo se redovno u roku od pet radnih dana.

________________________________________

Izrečeno 227 zabrana prilaska

U Centru za socijalni rad preciziraju da su u periodu od početka godine, policijski službenici izrekli su 347 hitnih mera nakon urađene procene rizika. Od toga su 120 mere privremenog udaljenja iz stana i 227 mera privremene zabrane učiniocu da kontaktira žrtvu nasilja i prilazi joj.

Od ukupnog broja hitnih mera koje su izrekli policijski službenici, od strane Osnovnog suda produženo je 319 mera.

________________________________________

Najčešće se prijavljuje fizičko nasilje, ali ima i primera psihičkog nasilja. Nasilnici su uglavnom bračni, odnosno vanbračni partneri žrtava. Čak 163 žrtve, ili 36,1 odsto ukupnog broja žrtava nasilja doživelo je nasilje od strane bračnog ili vanbračnog partnera. Deca su najčešće žrtve roditelja, što je druga najzastupljenija grupa srodstva, zastupljena u procentu od 19,7 odsto od ukupnog broja.

Najčešće okruženje u kome se dešavaju situacije nasilja je porodica, u 87,8 odsto slučajeva, ali zabeleženi su primeri nasilja na ulici 3,8 odsto, školi 0,4, predškolskoj ustanovi 0,2, domu 0,2 i na drugim mestima 7,5 procenata. U 35,8 odsto situacija, reč je o ponovljenom nasilju kao obrascu ponašanja prema žrtvi. U 17,3 odsto žrtava doživljava situacije nasilja kao povremeni incident, dok za samo 12 žrtava (2,7 odsto) situacija nasilja predstavlja izolovani incident, ističe se u saopštenju.

 

DnevnikKOMENTARI

  1. Pajo kaže:

    Zahtevamo sigurnu kucu za muskarce u Subotici!

OSTAVITE KOMENTAR