Subotička moderna tržnica

Prema nacrtu i predračunu koji su uradili stručnjaci, zamišljeno je podizanje tržnice na površini od 150 metara dužine i 14 metara širine, a sagradila bi se tako da bi se u slučaju potrebe mogla u svako doba proširiti. Tržnica bi imala suteren, prizemlje i jedan sprat a sagradila bi se u gvozdenom betonu i staklu. Tržnica bi bila snabdevena sa najmodernijim mašinama i spravama, nadalje hladnjačom,mašinerijom za fabrikaciju leda, vodovodom kanalizacijom itd. itd.

Prema izrađenom planu sadržavala bi  približno 450 štandova .

Podizanje je zamišljeno na bazi akcionarskog društva sa kapitalom od 3.500, 000 dinara podeljenih na 7.000 akcija u nominalnoj vrednosti od 500 din po komadu. Akcije bi se izložile na javnu supskripciju. Na osnovu izrađenog proračuna, prosperitet i rentabilnost tržnice bili bi potpuno osigurani pa prema tome i amortizacija uloženog kapitala nakon izvesnog broja godina.

Potpuno izvršenje radova iziskivalo bi najviše šest meseci, pa kada bi se sa gradnjom otpočelo u proleće, tržnica bi bila gotova na jesen iste godine.

Te 1937. godine Uprava Udruženja trgovaca za grad Suboticu, planira da ovaj projekat najhitnije sprovede u život. Upravo je stupio na snagu novi Zakon o radnjama i aktuelizovao staru ideju o izgradnji jedne moderne tržnice koja bi rešila problem raštrkanih provizornih pijaca po gradu. Mali trgovci i obrtnici zajedno sa svojom robom izloženi su vremenskim nepogodama pod vedrim nebom i ovaj objekat je njihova nasušna potreba.

 

Prostor današnje Mlečne pijace

U svim velikim gradovima postoji jedna i više tržnica sa velikim brojem prodavaona (štandova), u kojima se vrši prodaja na malo a i na veliko, ne samo svih vrsta životnih namirnica nego i ostalih vrsta robe.

Subotica , po broju stanovništva treći grad u našoj državi, treba da sledi taj primer i da na zadovoljstvo celokupnog građanstva pristupi odlučno uređenju pijace, što bi se dalo ostvariti bez velikih žrtava.

Najzad, izgradnjom tržnice, ulepšala bi se i naša bela Subotica, rekli su u Upravi Udruženja trgovaca.

Ovaj moderni objekat, trebao je da zauzme mesto na kom je danas Mlečna/Zelena pijaca, međutim ubrzo je usledio rat i ovaj plan odložio možda i za 100 godina u budućnost.

Za vreme okupacije 1942. godine, Reformatorska crkva traži i dobija dozvolu da na kraju tog trga izgradi svoj novi hram.

Godine 1943. je pripremljen projekat za proširenje zgrade tadašnjeg samostana i ženske učiteljske škole (danas OŠ Jovan Jovanović Zmaj). Novo krilo bi u potpunosti podražavalo izgled stare zgrade.

U prizemlju

Kako je rat osujetio izgradnju tržnice, tako je kraj rata ova dva poslednja plana poslao ad acta.KOMENTARI

  1. Anonimni kaže:

    😎

OSTAVITE KOMENTAR

+ 6 = 11